Nature

Recykling z BRITA – dla środowiska!

Szczególnie ważne jest dla nas staranne korzystanie z zasobów naturalnych i unikanie odpadów. Dlatego też poddajemy zużyte wkłady filtrujące recyklingowi i w ten sposób ograniczamy plastikowe odpady, jak również zmniejszamy bilans CO2. W 1992 roku, jako pierwsza firma w naszej branży, stworzyliśmy program recyklingu wkładów filtrujących.

Obecnie w naszym zakładzie recyklingowym w Taunusstein powtórnemu przetwarzaniu poddawane są zarówno filtry z branży gastronomicznej, jak i z gospodarstw domowych, a większość pojedynczych komponentów zostaje użyta powtórnie albo wewnętrznie, albo zewnętrznie.

Będąc klientem BRITA, wnosisz bardzo konkretny wkład w ochronę środowiska i klimatu dzięki zwrotowi zużytych filtrów do wody.

Dlaczego w ogóle plastik?
Wkłady do użytku domowego

Większość naszych filtrów do wody do użytku domowego wykonana jest z tworzywa sztucznego, ponieważ materiał ten ze względu na łatwość formowania najlepiej mieści się w lejku dzbanka filtrującego wodę. Idealnie  kompensuje on również zmienność materiału (np. spowodowaną zmianami temperatury). Tworzywo sztuczne zapewnia więc bardzo dobre uszczelnianie i gwarantuje, że nalana woda z kranu będzie w sposób możliwie najdoskonalszy oddzielona od wody przefiltrowanej.

W procesie produkcji nasze wkłady są sterylizowane za pomocą pary. Dla zapewnienia wysokich standardów higienicznych wkłady są pakowane w cienką, hermetyczną folię wykonaną z polipropylenu (PP), która chroni je przed zanieczyszczeniem. Folia ta może być wyrzucana do odpadów z materiałów sztucznych (w Polsce sortowanych w tzw. „żółte worki”) lub do specjalnych pojemników na odpady nadające się do recyklingu i może być w 100% odzyskana.

Do produkcji zewnętrznej osłony wkładu również używamy polipropylenu. We wkładzie znajduje się również cienka włóknina z politereftalanu etylenu (PET). Oba tworzywa sztuczne nadają się w 100% do recyklingu.

Consumer Cartridges
Filtry do wody do użytku profesjonalnego

Nasze wkłady profesjonalne (do zastosowań w gastronomii i u innych klientów biznesowych) są znacznie większe i mają bardziej złożoną strukturę. Również tutaj stosujemy tworzywa sztuczne, ponieważ obudowa wkładu musi być np. odporna na nacisk, materiał musi być dopuszczony do stosowania z wodą pitną i nie może być zbyt ciężki ani zbyt drogi.

Zastosowane materiały to przede wszystkim tworzywa sztuczne nadające się do powtórnego przerobu. Na przykład obudowa wkładu PURITY C jest wykonana z polipropylenu i włókien szklanych. Wewnątrz znajdują się elementy wykonane z polipropylenu i PET. Wszystkie te materiały można w 100% poddać recyklingowi.

Tylko wierzchnia część wkładu, zawierająca blok z węglem aktywnym i trzy różne zgrzewane ze sobą tworzywa sztuczne, nie może być w sposób „czysty” oddzielona i poddana recyklingowi. Ta część wkładu musi zostać zatem usunięta termicznie.

Professional Cartridges

Markus Hankammer, CEO BRITA Group

BRITA CEO Markus Hankammer portret

W BRITA myśleliśmy już o recyklingu, zanim jeszcze wszyscy zaczęli o tym mówić. Chcemy po prostu być fair w stosunku do środowiska.

Jak filtry do wody do użytku profesjonalnego wracają do obiegu w ramach recyklingu?

Jeśli technicy serwisowi dokonują wymiany wkładów u klientów biznesowych, zużyte wkłady są odbierane w trakcie konserwacji lub wymiany i zwracane do BRITA. Część naszych klientów biznesowych wysyła nam bezpośrednio zużyte wkłady.


Po dokonaniu wstępnej weryfikacji, zużyte wkłady następnie transportowane są do zakładu recyklingowego BRITA, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy w Taunusstein w Niemczech

Jak przebiega recykling filtrów do wody z gospodarstw domowych?

Konsumenci mają dwie możliwości zwrócenia wkładów:

  1. Zachowaj zużyty wkład MAXTRA+ lub MicroDisc po wymianie na nowy. Zbierz 6 filtrów BRITA i wyślij je na adres BRITA Polska Sp. z o.o. – dołącz wypełniony formularz dostępny na stronie. Dostaniesz przesyłkę zwrotną z nowym filtrem na wymianę. Zużyte filtry pojadą do zakładu recyklingu w Niemczech i damy im drugie życie!
  2. Możesz oddać zużyte wkłady bezpośrednio w sklepie (lista sklepów). Kiedy zbierze się odpowiednia ilość zużytych wkładów, odbieramy je i przewozimy do naszego zakładu recyklingowego.
Więcej informacji

Jak przebiega proces recyklingu?

W firmie BRITA robimy wszystko, co w naszej mocy, aby poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać jak najwięcej komponentów z naszych wkładów filtracyjnych.

Filtry do wody do użytku domowego

Wkłady wykorzystane w gospodarstwach domowych, zbierane przez partnerów handlowych lub konsumentów, są najpierw wstępnie sortowane w celu oddzielenia materiałów obcych, takich jak baterie, żarówki, karton, materiały opakowaniowe itp., które mogą znajdować się w pojemnikach na odbierane materiały do przerobu wtórnego. Oddzielone materiały obce zostają w sposób prawidłowy zutylizowane przez firmę BRITA.

Następnie odebrane wkłady filtracyjne są przewożone do zakładu Taunusstein, Niemcy w celu powtórnego przerobu.

Są one najpierw zgniatane, a następnie w kolejnych krokach oddziela się poszczególne elementy składowe. Kolejne etapy to mycie, suszenie i tzw. sortowanie wiatrowe, w ramach którego poszczególne elementy zostają od siebie oddzielone w strumieniu powietrza. Wkłady są rozdzielane na trzy grupy elementów:

  • Obudowy z tworzywa sztucznego i włókniny
  • Węgiel aktywny
  • Wymiennik jonowe

Zmiażdżone plastikowe obudowy i włóknina są odbierane przez odpowiednie firmy, które następnie je czyszczą, rozdzielają i rozdrabniają na granulat. Włóknina, stanowiąca tylko niewielką część całości, jest utylizowana termicznie. Granulat z tworzywa sztucznego stosowany jest do produkcji rur do sieci wodociągowych i kablowych.

Węgiel aktywny jest zwracany do pierwotnych dostawców, którzy poddają go recyklingowi i ponownie wykorzystują w różnych procesach filtracji (np. w oczyszczaniu ścieków).

„Sercem” programu recyklingowego firmy BRITA jest nasz własny zakład regeneracji. To właśnie tutaj odzyskane poddajemy regeneracji wymienniki jonowe, które są następnie wykorzystywane ponownie jako domieszka przy produkcji nowych wkładów filtracyjnych.


Oznacza to, że prawie wszystkie komponenty naszych wkładów filtracyjnych do użytku domowego są skutecznie poddawane recyklingowi i trafiają z powrotem do obiegu materiałowego.


Filtry do wody do użytku profesjonalnego

Proces recyklingu wkładów profesjonalnych opisujemy niżej (tutaj na przykładzie wkładu PURITY C).

Najpierw wkład zostaje otwarty poniżej miejsca zgrzewu. W górnej części wkładu zgrzewane są ze sobą różne tworzywa sztuczne, które są następnie uszczelniane za pomocą krążka oddzielającego i włókniny.

Tych komponentów nie da się oddzielić w sposób „czysty”, aby poddać je recyklingowi. Z tego względu górna część wkładu musi być utylizowana termicznie.
 

How to recycle our professional cartridges

Mieszanka filtracyjna znajdująca się w dolnej części wkładu jest usuwana. Składa się ona z wymienników jonowych i maksymalnie 5% węgla aktywnego.

  • Mieszanka zawierająca wymienniki jonowe jest w 100% przetwarzana w zakładzie regeneracji BRITA i wykorzystywana do produkcji nowych filtrów do wody.
  • Obudowa wkładu, wykonana z polipropylenu i 20% mieszanki włókien szklanych, oraz sito z polipropylenu znajdujące się w dolnej części są wysyłane do zakładu przerobu tworzyw sztucznych do dalszego przetworzenia lub ponownego wykorzystania w nowych produktach z tworzyw sztucznych.


Oznacza to, że maksymalna część komponentów naszych profesjonalnych wkładów filtracyjnych (ok. 80%) jest poddawana recyklingowi i trafia z powrotem do obiegu materiałowego.


Zapraszamy do kontaktu

Dla konsumentów: Masz pytania dotyczące recyklingu lub zwrotu wkładów filtracyjnych BRITA?

Skontaktuj się z nami:

Numer telefonu: 22 721 24 40
Pon.-pt. w godz. 08:00-16:00

Lub skontaktuj się z nami online
Zapraszamy do kontaktu
  • Dowiedz się, jak poddajemy nasze produkty recyklingowi
  • Zadaj inne pytania na temat recyklingu w firmie BRITA