Impressum

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein
Niemcy

Tel.: + 49 (0)6128 - 746-0
Faks: + 49 (0)6128 - 746-5033

Informacje o produktach BRITA:
Tel.: 22 7212440

e-mail: info@brita.net
Internet: www.brita.net

Rejestr HRB 21644; sądokręgowyw Wiesbade
Identyfikator płatnika VAT: DE 814378411
Dyrektor Zarządzający: Markus Hankammer, Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege


Komisja Europejska udostępniaplatformędo internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Jest onadostępnapod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Firma BRITA nie zamierza uczestniczyćw postępowaniachrozstrzygania sporów przez konsumenckie biura mediacyjne aniteż nie jest do tegozobowiązana.

Zrzeczenie sięodpowiedzialności:
Informacje podane na stronie internetowejzostałysprawdzone i sąregularnie aktualizowane. Nie gwarantujemy jednak, żesą one pełne,poprawne i aktualne. Odnosisięto w szczególnoścido bezpośrednichi pośrednichłączydo innych stron internetowych. Wszystkie informacje mogąbyćmodyfikowane, usuwane lub uzupełnianiebez wcześniejszegoostrzeżenia. Publikacje oraz ich zawartośćnie mogąbyć modyfikowane, rozpowszechniane aniprzesyłanedo innych firm bez zgody BRITA GmbH.

Prawa do obrazów i zdjęćsąwłasnością BRITA GmbH. W przypadkach, gdzie ma zastosowanie prawo autorskie, stosowna informacja będziewidoczna w skrócie w tytule obrazu.