Polityka prywatności firmy BRITA SE

W niniejszej polityce prywatności firma BRITA SE, z siedzibą pod adresem Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, Niemcy (dalej określana jako „my”, „nas”, „BRITA SE”) pragnie poinformować o tym, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z naszego sklepu online.

1. Jakie dane osobowe pozyskujemy od Państwa?

Dane osobowe to wszystkie informacje o określonej lub możliwej do określenia osobie fizycznej, które są nam przez Państwa przekazywane lub które u nas powstają, ew. są przez nas gromadzone. Są to m.in.:

Dane rejestracyjne: Mogą Państwo zarejestrować u nas swój produkt. Gdy zakładają Państwo u nas konto klienta online, mogą w nim Państwo zapisać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego (dane podawane dobrowolnie) oraz kraj.

Dane związane z realizacją zamówień: Gdy zamawiają Państwo towary w naszym sklepie online lub telefonicznie, przetwarzane są podane przez Państwa oraz powstające w związku z Państwa zamówieniami dane (np. informacje z Państwa zamówienia, adres dostawy i adres na fakturze, numer telefonu, adres e-mail, metoda płatności, warunki dostawy, informacje o zamówieniu, a w przypadku klientów profesjonalnych dodatkowo nazwa firmy oraz numer klienta w systemie SAP). Ponadto w sklepie online gromadzimy dane dotyczące czasu, zakresu oraz ew. miejsca zamówienia.

Inne dane: Podczas korzystania z innych usług lub funkcji w naszej witrynie internetowej, jak na przykład przy wypełnianiu formularzy, udziale w konkursach lub subskrypcjach biuletynów informacyjnych, przetwarzane są podane wtedy przez Państwa lub pozyskane od Państwa dane oraz inne udostępnione przez Państwa informacje.

Dane dotyczące użytkowania: W zakresie korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej tworzymy profile użytkowania pod pseudonimem, za pomocą których możemy sprawdzić, w jaki sposób użytkownicy korzystali z naszej witryny internetowej. Ponadto analizujemy kliknięcia przy odbieraniu biuletynów informacyjnych i zapisujemy te informacje w profilach użytkowania; te dane nie są zapisywane razem z opisanymi w poprzednim zdaniu anonimizowanymi profilami użytkowania ani z Państwa kontem klienta.

Dane logowania na serwerze: Gdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych, na naszych serwerach zapisywane są tymczasowo dane w pliku protokołu (m.in. data i godzina Państwa wizyty, wyświetlone strony i pobrane pliki, rodzaj i wersja używanej przeglądarki internetowej, rodzaj i system operacyjny używanego urządzenia końcowego oraz Państwa adres IP).

2. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

2.1 Rejestracja produktu / Konto klienta

Gdy rejestrują Państwo zakupiony produkt, gromadzimy i używamy Państwa danych w celu udokumentowania dodatkowych korzyści związanych z rejestracją produktu (np. przedłużenie gwarancji, wysyłka części zamiennych, informacje dotyczące produktów na podstawie Państwa zgody).  

Jeśli ponadto założą Państwo osobiste konto klienta, będziemy przetwarzać dane dotyczące rejestracji w celu utworzenia tego konta klienta oraz zarządzania nim, a także realizacji przyszłych zamówień. Jako zarejestrowany klient mają Państwo (za pomocą swojego adresu e-mail oraz samodzielnie wybranego hasła) dostęp do swojego osobistego konta klienta, które umożliwia m.in.: przeglądanie swojej historii zamówień oraz zapisywanie i zmianę swoich ustawień osobistych (np. ustawienia hasła, ustawienia biuletynu informacyjnego, ustawienia faktur i dostaw).

Podstawą prawną przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy, w myśl art. 6 (1) lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), związane ze świadczeniem na rzecz Państwa wyżej opisanej usługi „rejestracji produktu” lub „konta klienta” lub z wykonaniem umowy użytkowania, której Państwo są stroną (art. 6 (1) lit. b RODO).

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych na postawie art. 6 (1) lit. f RODO (w myśl art. 21 ustęp 1 RODO). Zasadniczo możemy wówczas wykazać istnienie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, aby je nadal kontynuować. W przypadku konta klienta nie będziemy tego jednak robić i zastosujemy zasadę: Konto klienta należy wtedy usunąć i nie będzie ono już dla Państwa więcej dostępne.

Te dane zostaną usunięte, jeśli rejestracja w naszej witrynie internetowej zostanie anulowana lub zmodyfikowana albo konto klienta zostanie usunięte. Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe ze względów prawnych, odpowiednie dane są zamiast tego blokowane. Należy pamiętać, że dane dotyczące zamówień powiązanych z Państwa kontem klienta mogą być przechowywane dłużej (więcej informacji znajdą Państwo w ustępie 2.2).

2.2 Państwa zamówienia

Państwa dane dotyczące zamówień są przez nas przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionych towarów. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontakt w celach marketingowych, będziemy wykorzystywać Państwa dane również w celach informacyjnych związanych z produktami.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży zamówionego towaru, zgodnie z art. 6 (1) lit. b RODO.

Te dane zostaną usunięte, gdy nie będą już więcej wymagane do wykonania umowy (włącznie z obsługą klienta i rękojmią), chyba że bylibyśmy ustawowo zobowiązani do ich przechowywania, np. ze względu na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa handlowego lub podatkowego.

2.3 Państwa zapytania

Gdy kierują Państwo do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonu serwisowego, przetwarzamy dane zawarte w takim zapytaniu w celu udzielenia na nie odpowiedzi, a w przypadku korzystania z internetowego formularza kontaktowego również adres IP oraz datę/godzinę przesłania zapytania w celu uniknięcia nadużywania formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6 (1) lit. f RODO związane ze świadczeniem na Państwa rzecz wyżej opisanej usługi „zapytania”. Jeśli Państwa zapytanie ma na celu zapoczątkowanie lub wykonanie (dotyczy to również obsługi klienta i rękojmi) umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) lit. b RODO.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Państwa danych na postawie art. 6 (1) lit. f RODO. Możemy wówczas wykazać istnienie uzasadnionych podstaw do przetwarzania. W takim przypadku może to być szczególnie potrzebne, żeby móc posłużyć się wcześniejszą korespondencją. Jeśli takie uzasadnione podstawy nie wystąpią, zaprzestaniemy komunikacji z Państwem i usuniemy już zgromadzone dane.

Dane te zostaną usunięte, jeśli nasza komunikacja z Państwem zostanie zakończona, tzn. dana kwestia zostanie ostatecznie wyjaśniona i nie będą występować inne prawnie uzasadnione interesy do przechowywania tych danych lub jeśli nie będziemy zobowiązani prawnie do ich przechowywania.

2.4 Państwa udział w konkursach

Jeśli biorą Państwo udział w naszych konkursach, korzystamy z Państwa danych do przeprowadzenia konkursu, a w szczególności do poinformowania o wygranej i ew. jej przesłania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie przez Państwa zgody w momencie przystąpienia do konkursu (art. 6 (1) lit. a RODO). Państwa dane zostaną usunięte, gdy dany konkurs zostanie zakończony, a nagrody zostaną wydane. Dalsze wykorzystanie Państwa danych do innych celów, np. reklamy, odbywa się tylko wtedy, jeśli udzielą Państwo na to wyraźnej zgody.

2.5 Reklama i rozwój produktu (dane dotyczące korzystania, biuletyn informacyjny itp.), prawo do sprzeciwu

Chcemy wykorzystywać Państwa dane osobowe lub przygotowane na ich podstawie anonimowe statystyki również do tego, aby informować Państwa o naszych produktach i usługach powiązanych z dystrybutorami wody, filtrami przeznaczonymi do optymalizacji wody pitnej oraz akcesoriami („produkty i usługi BRITA”), a także do przesyłania Państwu ofert i informacji o specjalnych promocjach (reklama) lub aby ulepszać nasze oferty i usługi (ulepszanie produktów, analiza klientów).

2.5.1 Anonimizowane dane dotyczące korzystania

Wykorzystujemy tutaj zanonimizowane lub zagregowane dane pozyskane za pomocą narzędzi analitycznych do śledzenia sposobu korzystania z naszej witryny przez wszystkich odwiedzających oraz do poprawy na tej podstawie działania naszej witryny internetowej oraz naszej oferty produktowej. Szczegółowe informacje na temat narzędzi analitycznych znajdą Państwo w punkcie 4.

2.5.2 Marketing bezpośredni

W naszej witrynie internetowej mogą Państwo abonować bezpłatny biuletyn informacyjny. Zgromadzone podczas rejestracji dane będą wtedy przetwarzane (pola oznaczone jako wymagane są niezbędne do otrzymywania biuletynu, a pola oznaczone jako nieobowiązkowe służą jedynie do zastosowania osobistego zwrotu grzecznościowego oraz wyboru wyświetlanych informacji).

Kontaktujemy się z Państwem za pomocą poczty elektronicznej lub usługi Messenger, aby przekazać Państwu dostosowane do Państwa zainteresowań lub sposobu korzystania z witryny informacje, oferty i specjalne promocje dotyczące produktów i usług BRITA, na podstawie Państwa wyraźnej zgody lub — jeśli zakupili u nas Państwo podobne towary lub usługi i zapisali Państwo przy tym swój adres e-mail — także bez oddzielnej zgody.

Kontaktujemy się z Państwem telefonicznie tylko w przypadku Państwa wyraźnej zgody, przekazując Państwu dostosowane do zainteresowań lub sposobu korzystania z witryny informacje, oferty i specjalne promocje produktów i usług BRITA. Naszych klientów profesjonalnych (profesjonaliści BRITA) informujemy również telefonicznie o produktach i usługach BRITA, jeśli możemy w sposób uzasadniony założyć, że wyraziliby na to zgodę.

Kontaktujemy się z Państwem w formie reklam przesyłanych tradycyjną pocztą również bez Państwa zgody i ew. w dopuszczalnym przez prawo zakresie dla oferowanych przez nas świadczeń.

W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec zapisywania pseudonimizowanych danych, wykorzystania Państwa danych osobowych do celów reklamy i rozwoju produktów oraz wobec kontaktowania się z Państwem w określonej formie kompletnie lub częściowo, lub ewentualnie mogą Państwo cofnąć wyrażone uprzednio zgody. W tym celu należy skorzystać z udostępnionych Państwu funkcji (np. funkcji wyrejestrowania w Państwa osobistym koncie klienta) lub należy przesłać nam odpowiednią informację pisemnie (prosimy o zawarcie w tej informacji słowa kluczowego „ochrona danych”), lub pocztą elektroniczną na adres podany w punkcie 8.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 (1) lit. a RODO) i nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 (1) lit. f RODO), ew. w powiązaniu z § 7 ustęp 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz Gegen Unlauteren Wettbewerb, UWG).

Te dane usuniemy lub będziemy przechowywać wyłącznie w formie zagregowanej i zanonimizowanej po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu lub po cofnięciu ew. wyrażonych zgód lub w pozostałych przypadkach najpóźniej po zakończeniu przez nas korzystania z nich. Jeśli jest to konieczne, odnotujemy fakt wniesienia przez Państwa sprzeciwu, aby zapobiec dalszemu kontaktowaniu się z Państwem.

2.6 Udostępnianie witryny internetowej i świadczenie usług

Przetwarzanie danych logowania serwera jest konieczne ze względów technicznych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa systemu w celu udostępniania witryny internetowej oraz świadczenia usług.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych są nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na udostępnianiu witryny internetowej z naszymi usługami (art. 6 (1) lit. f RODO). Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do korzystania z witryny internetowej ze względów technicznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, dlatego nie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu.

Te dane są usuwane najpóźniej po upływie 30 dni.

Dane logowania serwera mogą być następnie używane w formie zanonimizowanej także do celów statycznych oraz do poprawy jakości naszej witryny internetowej. Nie łączymy danych logowania serwera z Państwa danymi osobowymi ani nie zapisujemy danych logowania serwera razem z innymi źródłami danych osobowych.

3. Przekazywanie danych

3.1 Przekazywanie danych podmiotowi przetwarzającemu

Częściowo zatrudniamy usługodawców, przestrzegając wymagań ustawowych, w drodze zlecenia przetwarzania, tzn. na podstawie umowy zleconej przez nas, zgodnie z naszymi instrukcjami oraz przy naszej kontroli.

Podmiotami przetwarzającymi dane są w szczególności:

 • dostawcy usług technicznych, z których świadczeń korzystamy w celu udostępniania witryny internetowej, np. dostawcy usług konserwacji oprogramowania, obsługi centrum obliczeniowego i usług hostingu;
 • dostawcy usług technicznych, z których świadczeń korzystamy, aby mieć dostęp do określonych funkcji, np. koniecznych ze względów technicznych plików cookie;
 • usługodawcy, którzy realizują w naszym imieniu zamówienia;
 • usługodawcy, którzy są odpowiedzialni za praktyczne aspekty reklamy i marketingu, np. nawiązywanie kontaktu telefonicznego przez centrum obsługi telefonicznej, materiały drukowane i korespondencję masową dla tradycyjnej poczty (m.in. również do wysyłania pasków testowych do badania twardości wody) oraz usługodawcy zajmujący się wysyłaniem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W takich przypadkach jesteśmy nadal odpowiedzialni za przetwarzanie danych; przekazywanie danych naszym podmiotom przetwarzającym i/lub przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty opiera się na tej samej podstawie prawnej, zgodnie z którą przysługuje nam prawo do przetwarzania danych. Odrębna podstawa prawna nie jest wymagana.

3.2 Przekazywanie danych stronom trzecim

W pewnej mierze przekazujemy Państwa dane również stronom trzecim, tzn. partnerom, z którymi współpracujemy w sposób wykraczający poza przetwarzanie danych. Tacy partnerzy świadczą usługi jako podmiot osobiście odpowiedzialny. W przypadku przetwarzania Państwa danych przez tych partnerów obowiązuje wyłącznie ich polityka przetwarzania danych.

3.2.1 Dostawcy usług płatniczych

W celu realizacji Państwa zamówień przekazujemy informacje dotyczące płatności dostawcom usług płatniczych, którzy zajmują się wykonaniem procesów płatniczych związanych z zamówieniami. W szczególności są to PayPal, PayOn i Elavon. Podstawą prawną przekazywania tych danych jest wykonanie umowy zawartej z Państwem, zgodnie z art. 6 (1) lit. b RODO.

3.2.2 Inni usługodawcy w Grupie BRITA

Do celów rachunkowości zarządzaniem niektórymi kontami zajmują się firmy, które są powiązane ze spółką BRITA SE w myśl § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz, AktG) (przedsiębiorstwa koncernu BRITA). Podstawą prawną przekazywania tych danych są nasze prawnie uzasadnione interesy związane z przekazaniem danych klienta grupie przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO.

3.2.3 Lokalne firmy dystrybucyjne

Gdy zwracają się Państwo do nas z zapytaniem, możemy przekazać Państwa dane kontaktowe firmie z grupy BRITA, której siedziba mieści się w Państwa kraju, lub dystrybutorowi, któremu zlecamy dystrybucję naszych produktów, jeśli te firmy mogą lepiej odpowiedzieć na Państwa zapytanie ze względu na okoliczności (np. znajomość języka, specjalizacja w zakresie danego produktu). Podstawą prawną przekazania tych danych są nasze prawnie uzasadnione interesy realizacji naszych procesów dystrybucyjnych w sposób możliwe najbardziej wydajny z korzyścią dla klienta, zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO.

3.2.4 Firmy logistyczne

W celu realizacji wysyłki przekazujemy Państwa adres dostawcom usług logistycznych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży zamówionego towaru, zgodnie z art. 6 (1) lit. b RODO.

4. Pliki cookie i analiza sieciowa

4.1 Czym są pliki cookie?

My, a także nasi partnerzy wykorzystujemy tak zwane „pliki cookie”, aby maksymalnie uprościć korzystanie z naszej witryny internetowej, a także zwiększyć dopasowanie naszym reklam do osób, które ją odwiedzają.  Pliki cookie to niewielkie pliki danych umieszczane na urządzeniu gościa. Dzięki nim możemy dostarczać informacje przez pewien okres, a także identyfikować komputer gościa. Takie działania są również częściowo możliwe dzięki wykorzystywaniu tak zwanych pikseli śledzących, których nie umieszcza się na dysku twardym gościa, lecz które mogą pomagać w identyfikacji komputera w taki sam sposób jak plik cookie. Termin „plik cookie” używany poniżej obejmuje zarówno pliki cookie w ujęciu technicznym, jak i piksele śledzące i podobne metody techniczne.

Przy pierwszej wizycie w naszej witrynie internetowej na stronie startowej pojawią się informacje dotyczące ochrony danych wraz z tekstem zgody na wykorzystywanie plików cookie. Jeżeli użytkownik będzie następnie aktywnie korzystać z witryny internetowej i nie sprzeciwi się korzystaniu z plików cookie, zgodzi się tym samym na korzystanie z plików cookie i ta zgoda będzie przechowywana w przeglądarce użytkownika (w formie pliku cookie), dzięki czemu nie będziemy musieli wyświetlać tych informacji ponownie na każdej stronie. Jeśli te informacje nie pojawią się w przeglądarce użytkownika (np. ponieważ usunie on historię przeglądania), zostaną one wyświetlone, gdy użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę internetową.

4.2 Jakiego rodzaju pliki cookie stosujemy?

W niniejszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookie zaliczane do różnych kategorii: Niezbędne techniczne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej witryny internetowej byłaby ograniczona, a także dodatkowo opcjonalne analityczne, funkcjonalne lub marketingowe pliki cookie, które z reguły pochodzą od dostawców zewnętrznych:

 • Niezbędne techniczne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby użytkownik mógł poruszać się po naszych witrynach internetowych i korzystać z ich funkcji. Pliki te są wykorzystywane na przykład do przechowywania informacji dotyczących produktów umieszczonych przez użytkownika w koszyku lub postępów procesu składania zamówienia, pozwalają z łatwością wyszukiwać sprzedawców, którzy oferują nasze produkty (np. poprzez wyświetlanie mapy otoczenia użytkownika) lub są wykorzystywane do przechowywania zgody użytkownika na wykorzystywanie plików cookie lub informacji o jej braku i ustawień wybranych przez niego dla tych plików. Te pliki cookie nie służą do zbierania żadnych informacji na temat użytkownika, które byłyby wykorzystywane dla celów marketingu, ani do przechowywania informacji na temat miejsc odwiedzanych przez użytkownika w Internecie. Są to z reguły pliki sesyjne, które wygasają po zakończeniu wizyty użytkownika w witrynie internetowej (sesji), chyba że dana funkcja będzie wymagała ich dłuższego przechowywania (np. przechowywanie ustawień dotyczących plików cookie). Wyłączenie plików cookie z tej kategorii spowodowałoby całkowite lub częściowe ograniczenie funkcji witryny internetowej.

Podstawą prawną wykorzystywania niezbędnych technicznych plików cookie, a także przetwarzania danych użytkownika przez te pliki jest nasz uzasadniony interes związany z wyświetlaniem funkcji naszej witryny internetowej i udostępnianiem ich użytkownikowi, art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO.

 • Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie służą do zbierania informacji na temat ogólnych sposobów korzystania z witryny internetowej przez gości, na przykład stron, na które przechodzą oni najczęściej oraz tego, czy otrzymują oni komunikaty o błędach z witryn internetowych. Te pliki cookie nie są wykorzystywane do zbierania danych identyfikujących gości. Dane zbierane za pomocą tych plików cookie nie są łączone z innymi informacjami odnoszącymi się do naszych gości. Wszystkie informacje gromadzone za pomocą tych plików cookie służą wyłącznie zrozumieniu i polepszeniu funkcjonalności witryny internetowej oraz usług świadczonych za jej pośrednictwem.

Podstawą prawną wykorzystywania analitycznych plików cookie i przetwarzania danych użytkownika przez dostawców tych plików jest zgoda wyrażona wcześniej przez użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień dotyczących plików cookie, do których można przejść za pomocą łącza umieszczonego na dole witryny internetowej.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z plików cookie i analizę zachowania swojej witryny internetowej, do Google wysyłana jest tylko informacja ping przez Google Consent Mode firmy Google Ireland Limited, która działa bez plików cookie i nie zawiera żadnych danych osobowych. Informacje te, składające się ze znacznika czasu, agenta użytkownika (tylko przeglądarka) i odsyłającego adresu URL, pomagają nam modelować konwersje, a tym samym wypełniać luki w gromadzeniu danych. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=en&sjid=2900170045572184314-EU.

 • Funkcjonalne pliki cookie

Wykorzystujemy funkcjonalne pliki cookie, aby poprawić wydajność witryny internetowej dla użytkownika. Ponadto aby zagwarantować bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w określonych przypadkach korzystamy z zabezpieczających plików cookie, takich jak usługa reCAPTCHA świadczona przez spółkę Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Ta usługa służy przede wszystkim rozróżnieniu wpisów dokonywanych przez ludzi od niewłaściwego wykorzystania przez urządzenia lub automatycznego przetwarzania - tzw. boty.

Podstawą prawną dla wykorzystywania funkcjonalnych plików cookie i przetwarzania danych użytkownika przez dostawców tych plików jest zgoda wyrażona wcześniej przez użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień dotyczących plików cookie, do których można przejść za pomocą łącza umieszczonego na dole witryny internetowej.

 • Marketingowe pliki cookie

Marketingowe pliki cookie służą do dostosowania reklam do użytkownika i jego zainteresowań, aby odnosiły się one do niego w większym stopniu. Pozwalają one ograniczyć częstotliwość, z jaką wyświetlana jest ta sama reklama, zmierzyć skuteczność kampanii marketingowej, a także sprawdzić zachowanie ludzi po obejrzeniu reklamy. Te pliki cookie są z reguły umieszczane na stronach przez sieci reklamowe za zgodą operatora witryny internetowej (tzn. w tym przypadku naszą). Pliki te są w stanie rozpoznać, czy użytkownik odwiedził witrynę internetową, i przekazać te informacje innym, np. firmom reklamowym, lub samodzielnie odpowiednio dostosować ich reklamy. Są one często powiązane z funkcją witryny internetowej dostarczaną przez daną firmę. W związku z tym wykorzystujemy te pliki cookie, aby zapewniać połączenie z sieciami społecznościowymi. Sieci te mogą wtedy wykorzystywać informacje dotyczące wizyty użytkownika w celu dostosowania reklam wyświetlanych w innych witrynach internetowych do tego użytkownika, a także przekazywać informacje na temat jego wizyty sieciom reklamowym, z których korzystamy. Dzięki temu możemy później przedstawiać użytkownikowi reklamy, które mogą naprawdę go interesować, bazując na przeglądanych przez niego zasobach. Nawet w takich przypadkach nie łączymy danych zbieranych za pomocą tych plików cookie z innymi informacjami dotyczącymi naszych gości.

Podstawą prawną wykorzystywania marketingowych plików cookie i przetwarzania danych użytkownika przez dostawców tych plików jest zgoda wyrażona wcześniej przez użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień dotyczących plików cookie, do których można przejść za pomocą łącza umieszczonego na dole witryny internetowej.

Wykaz analitycznych, funkcjonalnych i marketingowych plików cookie

Wykaz wykorzystywanych przez nas plików cookie, a także dostawców, którzy otrzymują dane osobowe od użytkownika poprzez wykorzystywanie tych plików jest dostępny w tym miejscu. Są tam też dostępne dalsze informacje dotyczące poszczególnych dostawców i plików cookie.

Jeżeli zamiast tego chcesz otrzymać od nas dalsze informacje na temat tych plików cookie, skontaktuj się z nami pod następującym adresem e-mail: datapolicy@brita.net.

4.3 Jak mogę wyrazić lub wycofać zgodę na wykorzystywanie plików cookie?

Przy pierwszej wizycie w naszej witrynie internetowej w ramach opcjonalnych plików cookie na pierwszej stronie pojawią się powiadomienie o ochronie danych oraz tekst zgody. Klikając poszczególne kategorie (analityczne, zabezpieczające i targetujące oraz reklamowe pliki cookie), a następnie potwierdzając wybór poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookie. Ustawienia te można skorygować i zmienić w dowolnym momencie w ramach ustawień plików cookie, które są dostępne za pośrednictwem łącza podanego u dołu witryny internetowej.

5. Linkowanie

Stosujemy linkowanie do naszych stron w witrynach i usługach stron trzecich, takich jak media społecznościowe Facebook, Twitter lub Youtube. Za przetwarzanie danych przez zewnętrznych usługodawców na ich stronach odpowiedzialni są wyłącznie ci usługodawcy i obowiązują ich polityki prywatności. 

6. Bezpieczeństwo

My oraz nasi usługodawcy stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Państwa danych osobowych, którymi zarządzamy, przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Stale aktualizujemy nasz proces przetwarzania danych oraz nasze środki bezpieczeństwa w związku z rozwojem technologii.

Przy transmisji Państwa danych osobowych do nas stosowane jest szyfrowanie protokołem SSL (Secure Socket Layer). Dane osobowe, które są wymieniane pomiędzy Państwem i nami lub inną spółką z grupy BRITA, są zasadniczo transmitowane w formie zaszyfrowanej, zgodnie z najbardziej aktualną technologią.

Nasi pracownicy i usługodawcy, którym zlecamy realizację określonych usług, są zobowiązani do zachowania poufności.

7. Państwa prawo do informacji na temat danych, ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia

Każdej osobie fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługują zasadniczo (tzn. zależnie od odpowiednich warunków) następujące prawa:

 • Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę BRITA SE, chętnie udzielimy Państwu w każdej chwili i bezpłatnie informacji o zapisanych przez nas danych, które Państwa dotyczą (art. 15 RODO).
 • Mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
 • Mają Państwo prawo do blokady/ ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych już niepotrzebnych lub zapisanych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (art. 17, 18 RODO).
 • Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą i które dostarczyli nam Państwo ze względu na wyrażenie zgody lub na podstawie umowy zawartej pomiędzy nami a Państwem (art. 20 RODO).
 • W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego (por. również punkt 2.5, art. 21 ustęp 2 i 3 RODO).
 • Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, przy czym możemy wtedy wykazać istnienie uzasadnionych podstaw do przetwarzania (art. 21 ustęp 1 RODO). Powyżej (punkt 2) wyjaśniliśmy, kiedy takie prawo obowiązuje.
 • Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć tę zgodę ze skutkiem w przyszłości, co oznacza, że zasadność przetwarzania danych pozostaje nienaruszona do momentu cofnięcia zgody. Po zakończonym powodzeniem cofnięciu zgody może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli już korzystać z naszych usług.

W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym w punkcie 8. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia Państwa tożsamości, co pozwoli zapobiec udostępnieniu Państwa danych osobowych nieuprawnionym osobom.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych do organu nadzorczego.

8. Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pocztą pod następującym adresem:

Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln

E-Mail: mail@kinast.eu
URL: www.kinast.eu

9. Zmiany

Od czasu do czasu konieczne jest dostosowanie treści niniejszej polityki prywatności. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w każdej chwili. W tym miejscu opublikujemy również zmienioną wersję polityki prywatności. Dlatego gdy odwiedzą nas Państwo znowu, powinni Państwo ponownie przeczytać naszą politykę prywatności.

Wersja z maja 2020 r.