Polityka prywatności BRITA GmbH, Niemcy

W niniejszej polityce prywatności spółka BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Niemcy, (dalej „my”, „nas”, „BRITA GmbH”) pragnie poinformować Państwa o rodzaju Państwa danych osobowych przez nas gromadzonych i wykorzystywanych (innymi słowy przetwarzanych i wykorzystywanych) w trakcie Państwa wizyt na naszych witrynach internetowych.

Dane osobowe to jakiekolwiek informacje dotyczące konkretnych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, które nam Państwo przekazują lub które otrzymujemy lub gromadzimy, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu, adres e-mail); informacje dotyczące Państwa zapytań oraz naszej relacji biznesowej (np. zamówienia, dane dotyczące płatności), rejestracji oraz jakiegokolwiek uczestnictwa zgłoszonego u nas; informacje dotyczące czasu, zakresu, i — jeśli ma ono zastosowanie — miejsca, w którym wykorzystują Państwo nasze witryny internetowe lub jakąkolwiek inną usługę elektroniczną. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo lub po uzyskaniu od Państwa uprzedniej zgody.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celu skorzystania z korzyści i usług

a. Zapytania:

Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytanie, korzystając z formularza kontaktowego lub poczty e-mail, gromadzimy i wykorzystujemy wszelkie informacje podane przez Państwa, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

W niezbędnym zakresie, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie (przykładowo, gdy zapytanie dotyczy okazji lub ofert z innego kraju), lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, przekazujemy Państwa zapytanie wraz z Państwa danymi odpowiedniej jednostce zależnej BRITA w Państwa kraju (BRITA Polska Sp. z.o.o., Ołtarzew, ul. Domaniewska 6, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki, Polska). 

b. Rejestracja produktu:

Jeśli rejestrują Państwo zakupiony produkt, gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane, aby zachować korzyści udzielone Państwu przy rejestracji produktu (np. wydłużenie gwarancji, wysłanie części zamiennych).

c. Osobiste konto klienta:

Jeśli rejestrują się Państwo w celu założenia osobistego, internetowego konta klienta na naszej witrynie internetowej, gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane, aby założyć Państwa konto klienta i nim zarządzać oraz aby przetwarzać Państwa przyszłe zamówienia dotyczące naszych produktów i usług. 

Jako zarejestrowani klienci mają Państwo dostęp (po podaniu adresu e-mail, który jest nazwą użytkownika, oraz wybranego hasła) do swojego osobistego, internetowego konta klienta, w którym mogą Państwo ustawić, między innymi, swoje osobiste preferencje dotyczące sklepu internetowego BRITA i modyfikować swoje dane klienta. 

W każdej chwili mogą Państwo zakończyć rejestrację do osobistego, internetowego konta klienta. W takim przypadku usuwamy wszystkie Państwa dane, chyba że są one wymagane do zrealizowania Państwa zamówienia, żądania itp.

d. Zamówienia:

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe z Państwa zamówień (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące płatności, w tym numery kard kredytowych lub kont bankowych, a także kody bankowe, w zależności od wybranej metody płatności, sposób dostawy, informacje o zamówieniu), aby przetworzyć zamówienia, dostarczyć towary i przetworzyć płatności. Z tego powodu przekazujemy również takie dane osobom trzecim zaangażowanym przez nas w celu przetworzenia zamówienia (np. firmom transportowym lub instytucjom kredytowym).

e. Udział w konkursach: 

Jeżeli biorą Państwo udział w jednym z naszych konkursów, wykorzystujemy Państwa dane, aby przeprowadzić konkurs, w szczególności aby poinformować uczestników o wygranej, oraz, jeśli ma to zastosowanie, w celu przesłania nagrody. W tych celach możemy również zaangażować właściwą jednostkę zależną BRITA w Państwa kraju (BRITA Polska Sp. z.o.o., Ołtarzew, ul. Domaniewska 6, 05 - 850 Ożarów Mazowiecki, Polska) i możemy przekazać jej niezbędne dane.

2. Gromadzenie i wykorzystanie Państwa danych osobowych w celach reklamowych oraz opracowywania produktu

Chcielibyśmy wykorzystywać również Państwa dane osobowe lub wszelkie wynikające z nich anonimowe informacje statystyczne, aby informować Państwa o naszych produktach i usługach dotyczących dystrybutorów i filtrów wody oraz akcesoriów („produkty i usługi BRITA”), a także wysyłać Państwu informacje o ofertach i promocjach specjalnych (reklamy) lub w celu udoskonalenia naszych ofert i usług (analiza klienta).

a. Rodzaj wykorzystywanych przez nas danych:

W celu reklamowym i przeprowadzenia analiz klienta wykorzystujemy (a) Państwa imię i nazwisko, tytuł, adres, tytuł zawodowy i biznesowy oraz przynależność etniczną, (b) wszelkie informacje zarejestrowane oprócz powyższych danych, które gromadzimy na podstawie podpunktu 1 powyżej, (c) informacje o wykorzystywaniu przez Państwa naszych usług (tzn. godzina, czas trwania, Państwa system operacyjny i wszelkie treści otrzymywane przy odzyskiwaniu treści wiadomości e-mail) oraz (d) dobrowolnie podane informacje, które gromadzimy za Państwa zgodą. 

Możemy również poprosić o Państwa zgodę (niezależnie od udzielonej zgody na otrzymywanie konkretnych ofert) na wykorzystanie dobrowolnie podanych przez Państwa informacji. Częściowo zostaną Państwo poproszeni o podanie dobrowolnych informacji (które są odpowiednio oznaczone) w naszych formularzach i na witrynach internetowych. Decyzja o podaniu takich informacji pozostaje w Państwa gestii. Jeśli podadzą Państwo dobrowolne informacje i udzielą zgody, wykorzystamy takie dobrowolnie podane informacje wraz z innymi zgromadzonymi zgodnie z prawem danymi, aby jak najlepiej dostosować do Państwa nasze informacje o ofertach i promocjach specjalnych dotyczące produktów i usług BRITA. Powód, dla którego wykorzystujemy dobrowolnie podane informacje, został podany poniżej i jest również podany bezpośrednio przy odpowiednich polach do wprowadzenia informacji na formularzach. Mogą Państwo otrzymać stosowne objaśnienia, klikając zidentyfikowane lub w jakikolwiek inny sposób rozpoznawalne pole informacyjne:

  • Chcielibyśmy wykorzystywać Państwa datę urodzenia, aby przesyłać Państwu życzenia urodzinowe lub niespodzianki.
  • Chcielibyśmy zachować numery zakupionych wkładów, aby informować Państwa o terminie, w którym niezbędna jest wymiana wkładu, lub wysyłać Państwu oferty specjalne.
  • Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie kupili Państwo swój system, do celów statystycznych.
  • Chcielibyśmy wykorzystywać informacje o tym, czy są już Państwo klientami BRITA i z którego korzystają Państwo systemu, aby dostosować nasze informacje, oferty oraz usługi do posiadanych przez Państwa produktów.
  • Chcielibyśmy wykorzystywać Państwa główne obszary zainteresowania dotyczące tematów ogólnych (np. dobre samopoczucie, zrównoważony rozwój, sport/aktywność), aby lepiej dostosować naszą komunikację do Państwa zainteresowań.

b. Sposób kontaktowania się z Państwem:

Kontaktujemy się z Państwem drogą mailową, jeśli zgodzą się Państwo wyraźnie, przykładowo na odpowiednich stronach, na to, abyśmy kontaktowali się z Państwem bezpośrednio drogą mailową w sprawie informacji, ofert i promocji specjalnych dotyczących produktów i usług BRITA, które zostały dostosowane do Państwa i Państwa zainteresowań lub sposobu ich wykorzystania.

W przypadku osoby prywatnej, kontaktujemy się wyłącznie telefonicznie po uzyskaniu wyraźnej zgody na osobisty kontakt przez telefon w sprawie produktów i usług BRITA. Kontaktujemy się również z naszymi odbiorcami przemysłowymi (specjaliści BRITA) telefonicznie w sprawie naszych produktów i usług BRITA, jeśli możemy w sposób prawnie uzasadniony przyjąć, że się na to zgadzają.

Możemy, w zakresie dozwolonym przez prawo, skontaktować się również z Państwem bez dalszej zgody w celu przesłania pocztą materiałów reklamowych dotyczących naszych produktów i usług BRITA.

c. W przypadku zaangażowania dostawców usług w celach reklamowych i marketingowych:

Zgodnie z wymogami ustawowymi częściowo angażujemy dostawców usług w proces przetwarzania danych dotyczących zamówienia, aby zrealizować działania reklamowe i marketingowe w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami i pod naszą kontrolą. Mogą nimi być przykładowo firmy call center odpowiadające za kontakt telefoniczny, drukarnie i centra obsługi korespondencji oraz dostawcy usług związanych z wysyłką materiałów drogą mailową.

d. Państwa prawa do niewyrażenia zgody na materiały reklamowe

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celach reklamowych, analizy klienta lub badania rynku, jak również na kontakt w określony sposób, o dowolnej porze, w całości lub częściowo, lub, jeśli ma to zastosowanie, cofnąć wyrażoną zgodę. Prosimy w tym celu skorzystać z którejkolwiek z dostępnych funkcji (takich jak funkcja rezygnacji z subskrypcji dostępna w naszych wiadomościach e-mail) lub wysłać odpowiednią wiadomość pocztą na adres Brita GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Niemcy, z dopiskiem: Polityka prywatności danych, lub drogą mailową na adres: datapolicy@brita.net.

3. Dane dzienników serwera, pliki cookie i analiza internetowa 

a. Dane dzienników serwera

Kiedy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe, dane (takie jak dzień i godzina wizyty, odwiedzone strony, wykorzystywana przez Państwa przeglądarka i system operacyjny, jak również Państwa adres IP) są przechowywane tymczasowo w pliku protokołu.

Te tak zwane dane dzienników serwera są przechowywane z przyczyn technicznych w celu świadczenia usługi witryny internetowej, a następnie są wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu; dane te są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach.

Dane dzienników serwera są następnie wykorzystywane anonimowo w celach statystycznych, aby zwiększyć jakość naszych witryn internetowych przez zatrudnionych przez nas dostawców usług (Interlake System GmbH, August-Bebel-Strasse 26-53, 14482 Potsdam, Niemcy; Ray Sono AG, Tumblingerstrasse 32, 80337 München, Niemcy).

Dane dzienników serwera nie są połączone w żaden sposób z Państwa danymi osobowymi lub innymi źródłami danych osobowych.

b. Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Zarówno my, jak i nasi partnerzy korzystamy z tak zwanych „plików cookie”, aby wygląd naszej witryny internetowej był jak najbardziej przyjazny użytkownikowi, a reklamy jak najbardziej dostosowane do potrzeb użytkowników naszej witryny internetowej. Pliki cookie to małe pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika. Pozwalają przechowywać informacje przez określony czas oraz dokonywać identyfikacji urządzenia danego użytkownika.

Kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową pierwszy raz, na stronie startowej pojawi się informacja na temat prywatności oraz odpowiednia treść związana z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookie. Jeżeli użytkownik będzie aktywnie korzystać z witryny internetowej i nie sprzeciwi się w sposób wyraźny korzystaniu z plików cookie, zgodzi się tym samym na korzystanie z plików cookie i tego rodzaju zgoda będzie przechowywana w przeglądarce użytkownika (w formie pliku cookie) w taki sposób, aby informacja nie musiała być powtarzana na każdej stronie w naszej witrynie internetowej. Jeżeli w przeglądarce użytkownika brakuje informacji o zgodzie (np. jeżeli zostanie ona wykasowana z historii przeglądarki), informacja o prywatności pojawi się ponownie przy następnej wizycie w naszej witrynie internetowej.

Jakiego rodzaju pliki cookie stosujemy?

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: (1) pliki cookie wymagane do celów technicznych, bez których funkcjonowanie naszej witryny internetowej byłoby ograniczone i (2) opcjonalne pliki cookie do celów analityki, targetowania i reklamy, zazwyczaj pochodzące od innych dostawców.

Pliki cookie wymagane do celów technicznych:

Te pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie naszej witryny internetowej i łatwą nawigację w niej. Pozwalają one np. przechowywać produkty w koszyku zakupów oraz zapamiętać etap procesu składania zamówienia, oferują możliwość wyszukiwania lokalnych sprzedawców naszych produktów (np. poprzez wyświetlanie mapy okolicy) albo przechowują zgodę/brak zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie i wybrane ustawienia plików cookie. Tego rodzaju pliki cookie nie gromadzą informacji na temat użytkownika do celów marketingowych i nie zapisują stron, które użytkownik odwiedza podczas surfowania w Internecie. Zamiast tego wspomniane pliki cookie są, ogólnie rzecz biorąc, tworzone specjalnie dla danej sesji i wygasają, gdy użytkownik opuszcza witrynę internetową i kończy sesję, z wyjątkiem sytuacji, w której odpowiednia funkcjonalność wymaga przechowywania informacji poza tym okresem (np. przechowywanie ustawień plików cookie). Dezaktywacja tego rodzaju plików cookie mogłaby ograniczyć wszystkie lub niektóre funkcje witryny internetowej.

Pliki cookie do celów analityki, targetowania i reklamy:

Analityczne pliki cookie gromadzą ogólne informacje na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny internetowej, np. które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują wiadomości o wystąpieniu błędów z witryn internetowych. Tego rodzaju pliki cookie nie gromadzą żadnych danych, które mogą doprowadzić do identyfikacji użytkownika. Dane gromadzone przy użyciu tych plików cookie nie będą łączone z jakimikolwiek innymi informacjami dotyczącymi osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Wszystkie informacje gromadzone za pomocą plików cookie służą wyłącznie zrozumieniu i polepszeniu funkcjonalności witryny internetowej oraz usług świadczonych za jej pośrednictwem. Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics, czyli świadczonej przez spółkę Google Inc. (zwaną dalej „Google”) usługi, która umożliwia analizę internetową. Informacje dotyczące korzystania z tej witryny internetowej przez danego użytkownika, generowane w związku z korzystaniem z usługi Google Analytics, są przesyłane do Google i przechowywane na serwerze tej spółki w USA. Jednak w związku z aktywacją anonimizacji IP w tej witrynie internetowej, adres IP użytkownika jest uprzednio skracany przez Google w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej i innych umawiających się państw zgodnie z postanowieniami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzysta tego rodzaju informacje do oceny korzystania z tej witryny internetowej, sporządzenia raportów dotyczących funkcjonowania witryny internetowej dla operatora witryny internetowej oraz w celu dalszego świadczenia usług w związku z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub gdy dane są przetwarzane przez osoby trzecie w imieniu Google.

Pliki cookie do targetowania i reklamysą wykorzystywane w celu lepszego dostosowania reklam do zainteresowań użytkownika. Ograniczają one liczbę wyświetleń tej samej reklamy w przypadku danego użytkownika, oceniają skuteczność kampanii reklamowej i analizują, w jaki sposób dana reklama wpływa na zachowanie poszczególnych użytkowników. Tego rodzaju pliki cookie są zazwyczaj zamieszczane przez sieci reklamowe za zgodą odpowiedniego operatora witryny internetowej (w tym przypadku za naszą zgodą). Rejestrują one wizytę użytkownika w witrynie internetowej i przekazują tego rodzaju informacje dalej do innych podmiotów, np. agencji reklamowych albo bezpośrednio dostosowują reklamy w odpowiedni sposób. Często są powiązane z pewnymi funkcjami witryny internetowej udostępnianymi przez tego rodzaju inne spółki. Korzystamy z plików cookie, aby łączyć się z sieciami społecznościowymi, które z kolei mogą wykorzystywać informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej przez użytkownika w celu dostosowania reklam w innych witrynach internetowych do zainteresowań użytkownika, jak również w celu przekazywania informacji o wizycie użytkownika do wykorzystywanych przez nas sieci reklamowych, tak aby użytkownikowi, na podstawie jego zachowania w przeglądarce, wyświetlały się takie reklamy, jakie potencjalnie mogą go zainteresować. W tych przypadkach dane gromadzone za pośrednictwem tego rodzaju plików cookie nie będą łączone z jakimikolwiek innymi informacjami dotyczącymi osób odwiedzających naszą witrynę internetową.

Dezaktywacja tego rodzaju plików cookie nie ogranicza funkcjonowania naszej witryny internetowej. Tego rodzaju pliki cookie obecnie przez nas używane oferowane są przez następujących dostawców, do których można zwrócić się w celu uzyskania informacji/opisu odpowiednich plików cookie albo jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z nich:

Jeżeli użytkownik wolałby otrzymać informacje na temat tych plików cookie bezpośrednio od nas, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: datapolicy@brita.net

W jaki sposób można dezaktywować pliki cookie?

Jeżeli użytkownik chce całkowicie dezaktywować pliki cookie stosowane do celów analityki, targetowania i reklamy, może tego dokonać, wchodząc w Ustawienia plików cookie. Można również dezaktywować poszczególne pliki cookie, klikając jedno z łączy w powyższej tabeli (rezygnacja). Użytkownik może również uniemożliwić korzystanie z jakichkolwiek plików cookie poprzez dostosowanie ustawień w przeglądarce w odpowiedni sposób. Jednak należy podkreślić, że w takim przypadku funkcjonalność naszej witryny internetowej będzie ograniczona, jeżeli pliki cookie wymagane do celów technicznych również zostaną zablokowane.

4. Trusted Shops

BRITA korzysta z usług firmy Trusted Shops GmbH (Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia; zwanej dalej Trusted Shops) w celu umożliwienia klientom zabezpieczenia swoich zamówień. W związku z tym, po dokonaniu zamówienia, adres e-mail klienta zostanie wysłany jako zanonimizowany hash do Trusted Shops w celu sprawdzenia, czy klient jest tam zarejestrowany jako członek. Jeśli klient figuruje w bazie Trusted Shops, jego dane zostaną porównane i uzyska niezwłocznie swoją Ochronę Kupującego odpowiednio do posiadanego członkostwa. Pobrane i wysłane do Trusted Shops zostaną również następujące dane, o ile są dostępne: data zamówienia, numer zamówienia, numer klienta, suma zamówienia, waluta, data dostawy, rodzaj płatności oraz, w przypadku powiązanych ocen produktów, adres URL produktu i jego zdjęcie, nazwa produktu, jego jednostka magazynowa (SKU), kod GTIN i numer MPN, jak również nazwa producenta poprzez drugie żądanie informacji DIV z kodu źródłowego strony potwierdzenia zamówienia.

Jeśli nie są Państwo klientem Trusted Shops, pobierany jest tylko anonimowo numer zamówienia i przekazywany do Trusted Shops w celu umożliwienia weryfikacji ocen ew. umożliwienia zgłoszenia szkody. Następnie otrzymają Państwo propozycję uzyskania statusu członka lub zostaną Państwo poproszeni o zgodę na wysłanie przypomnienia o wystawieniu oceny. Podawane tutaj przez Państwa dane dotyczą stosunku umownego między Państwem a Trusted Shops, informacje te nie są pozyskiwane przez firmę BRITA. Jeśli nie życzą sobie tego Państwo, proszę zamknąć maskę wprowadzania danych.

5. Przekazywanie danych do sieci społecznościowych

a. Wtyczki społecznościowe portalu Facebook

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Wtyczki społecznościowe („Rekomendowane przyciski”) sieci społecznościowej Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). 

Przyciski są oznaczone logo Facebook. Aby chronić swoją prywatność, muszą Państwo najpierw aktywować takie przyciski na naszych witrynach internetowych; nieaktywne przyciski są wyszarzone. Po takiej aktywacji przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość przycisków jest przekazywana do Państwa przeglądarki bezpośrednio przez Facebook oraz dołączana przez Facebook do witryny internetowej.

Poprzez dołączenie przycisku spółka Facebook otrzymuje informacje o fakcie, że odwiedzili Państwo daną zakładkę naszej witryny internetowej oraz godzinę wizyty, oprócz Państwa adresu IP, szczegółów dotyczących używanej przeglądarki, Państwa systemu operacyjnego oraz ustawień języka. Po kliknięciu Rekomendowanego przycisku Państwa kliknięcie jest przekazywane do spółki Facebook (USA) i wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Facebook.

Szczegóły dotyczące celu oraz zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również Państwa odpowiednich praw i opcji ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności znajdują się na portalu Facebook: obecnie pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli nie chcą Państwo, aby dotyczące Państwa informacje były zbierane przez Facebook poprzez naszą witrynę internetową, nie powinni Państwo aktywować przekazywania danych do Facebook.

Jeśli są Państwo zalogowani na portalu Facebook, Facebook może przypisać Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej do Państwa konta Facebook. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, muszą się Państwo wylogować przed wizytą na naszej witrynie internetowej.

b. Wtyczki społecznościowe portalu Twitter

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje tak zwane wtyczki społecznościowe („przyciski”) sieci społecznościowej twitter.com („Twitter”), prowadzonej przez spółkę Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Przycisk portalu Twitter można zidentyfikować po logo Twitter na naszej witrynie internetowej. 

Aby chronić swoją prywatność, muszą Państwo najpierw aktywować takie przyciski na naszych witrynach internetowych; nieaktywne przyciski są wyszarzone. Po takiej aktywacji przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twitter. Zawartość przycisków jest przekazywana do Państwa przeglądarki bezpośrednio przez Twitter oraz dołączana przez Twitter do witryny internetowej. 

Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez Twitter poprzez przycisk. Poprzez dołączenie przycisków spółka Twitter może otrzymać informacje o fakcie, że odwiedzili Państwo daną zakładkę naszej witryny internetowej oraz godzinę wizyty, oprócz Państwa adresu IP, szczegółów dotyczących używanej przeglądarki, Państwa systemu operacyjnego oraz ustawień języka. 

Po kliknięciu przycisku Państwa kliknięcie jest przekazywane spółce Twitter i wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Twitter.

Szczegóły dotyczące celu oraz zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania i wykorzystywania przez Twitter, jak również Państwa odpowiednich praw i opcji ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności znajdują się na portalu Twitter, obecnie pod adresem  http://twitter.com/privacy oraz https://twitter.com/settings/account.

Jeśli nie chcą Państwo, aby dotyczące Państwa informacje były zbierane przez Twitter poprzez naszą witrynę internetową, nie powinni Państwo aktywować przekazywania danych spółce Twitter. Jeśli są Państwo zalogowani na portalu Twitter, Twitter może przypisać Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej do Państwa konta Twitter. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, muszą się Państwo wylogować przed wizytą na naszej witrynie internetowej.

6. Bezpieczeństwo

Razem z naszymi dostawcami usług zachowujemy techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby chronić Państwa dane osobowe, którymi zarządzamy, przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą i zniszczeniem lub przed dostępem osób nieupoważnionych. Nasze systemy przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa są wciąż udoskonalane w celu spełnienia najnowszych rozwiązań technicznych. 

Po przekazaniu do nas Państwa danych osobowych są one poddawane szyfrowaniu przy pomocy protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane osobowe, które są przesyłane pomiędzy Państwem a nami lub inną spółką w BRITA Group, są przekazywane za pomocą szyfrowanych połączeń zgodnych z obecnym stanem rozwoju technologicznego. 

Oczywiście nasi pracownicy oraz dostawcy usług, których zatrudniamy, są zobowiązani do zachowania poufności danych.

7. Państwa prawa do informacji, korekty, zablokowania lub usunięcia danych osobowych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez spółkę BRITA GmbH, z przyjemnością udostępnimy Państwu informacje o przechowywanych danych osobowych dotyczących Państwa w dowolnym momencie i bezpłatnie. Mają Państwo również prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie, w jakim działanie takie jest zgodne z wymogami przepisów prawa. 

Prosimy przesyłać swoje uwagi na adres BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Niemcy, z dopiskiem: Ochrona danych, lub mailowo na adres datapolicy@brita.net. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia Państwa tożsamości, aby nie pozwolić, żeby osoby nieupoważnione otrzymały Państwa dane osobowe.

8. Zmiany

Okresowo niezbędne jest wprowadzenie zmian do treści niniejszej polityki prywatności. Zastrzegamy sobie zatem prawo do modyfikowania jej w dowolnym momencie. Zmodyfikowana wersja polityki prywatności zostanie również opublikowana w tym miejscu. Jeśli odwiedzą nas Państwo ponownie, powinni Państwo przeczytać ponownie politykę prywatności.

Według stanu na czerwiec 2016