Ograniczenie odpadów w pracy

Wywiad BRITA z Petrą Hunter z Uniwersytetu Augsburskiego

Uniwersytet Augsburski we współpracy z bawarskim Ministerstwem Środowiska i Ochrony Konsumenta opracował wytyczne dla agencji rządowych w zakresie ograniczania odpadów. Założenia te mogą w dużym stopniu być wykorzystywane także przez większość firm. Odpowiedzialna za ten projekt Petra Hutner wie, jak ważna jest zmiana podejścia ludzi do kwestii odpadów.

Czy wytyczne dla agencji rządowych mogą także być wykorzystywane w warunkach biznesowych?

Ogólnie rzecz biorąc, tak. Większość instytucji rządowych funkcjonuje bowiem jak przedsiębiorstwa, brakuje im tylko aspektu produkcji. A zatem, nasze wytyczne mają zastosowanie zarówno w przypadku sektora publicznego, jak i prywatnego.

W dłuższej perspektywie ograniczanie odpadów jest bardziej efektywne niż recykling.

Co dokładnie oznacza zwrot „ograniczanie odpadów”?

W zależności od kraju, można spotkać różne definicje tego zwrotu. Prawo niemieckie określa to jako wszystkie działania podejmowane, zanim produkt stanie się rzeczywistym odpadem. A więc, jeżeli coś zostanie wyrzucone, ale następnie zostanie ponownie wykorzystane (np. zepsuta lodówka, która zostanie naprawiona i będzie na nowo używana) – to takie działanie uznawane jest za jeden ze sposobów na ograniczanie odpadów. Decydujące jest określenie, czy jakiś przedmiot jest faktycznie śmieciem, czy też był jedynie za niego uznawany.

Jak dużą wagę pani zdaniem ludzie przykładają do ograniczania odpadów i działań proekologicznych?

W Niemczech ludzie bardziej myślą o aspektach środowiskowych i recyklingu niż o ograniczaniu odpadów. Na przykład dużo więcej uwagi przykłada się do generowania alternatywnych źródeł energii niż do ograniczania odpadów. Mieszkańcy krajów, w których funkcjonują systemy segregowania i usuwania odpadów, często pomijają kwestię ich ograniczania. Ludzie po prostu zakładają, że wszystko mogą oddać do recyklingu.

"Istnieje wiele sposobów na ograniczanie odpadów – jeśli tylko masz odpowiednie nastawienie." - Petra Hutner, Uniwersytet Augsburski

Określ cele i rozpocznij od małych inicjatyw

Jak dokładnie firmy mogą ograniczać odpady?

W sektorze produkcyjnym firmy mogą ograniczyć zużycie trujących środków i cennych metali. Konsumenci mogą wydłużyć czas eksploatacji urządzeń i wykorzystywać oświetlenie LED w swoich domach. Zamiast wyrzucać produkt, którego cykl życia dobiegł końca, można go naprawić. Współdzielenie drukarek to kolejny dobry pomysł.

Jakie są zalecenia względem firm?

Na początek należy określić wspólne cele i zaangażować wszystkie działy. Przedsiębiorstwo może opracować efektywne wytyczne i zmierzyć powodzenie ich wdrażania tylko wówczas, gdy ma jasno określone cele.

Jakie rady ma pani dla firm, które chcą wykonać pierwszy krok?

Na dobry początek zalecam oszczędzanie papieru i drukowanie w czerni i bieli na obu stronach kartki. Świetnym pomysłem jest także zainstalowanie dystrybutorów wody. Pracownicy mogą uzupełniać swoje szklanki lub butelki wodą zgodnie z zapotrzebowaniem. Dystrybutory wody eliminują także kosztowne zamówienia wody butelkowanej i ograniczają odpady, które powstają podczas produkcji, transportu i utylizacji butelek plastikowych.

Petra Hutner, Uniwersytet Augsburski

Jakie rady ma pani dla firm, które chcą wykonać pierwszy krok?

Na dobry początek zalecam oszczędzanie papieru i drukowanie w czerni i bieli na obu stronach kartki. Świetnym pomysłem jest także zainstalowanie dystrybutorów wody. Pracownicy mogą uzupełniać swoje szklanki lub butelki wodą zgodnie z zapotrzebowaniem. Dystrybutory wody eliminują także kosztowne zamówienia wody butelkowanej i ograniczają odpady, które powstają podczas produkcji, transportu i utylizacji butelek plastikowych.

Ile kosztuje ograniczanie odpadów i jakie korzyści wynikają z tego dla firm

Co jest potrzebne, aby rozpocząć ograniczanie ilości odpadów?

Przede wszystkim dobre chęci oraz powszechne zrozumienie problemu. Kluczowe jest wspieranie osób decyzyjnych, aby mogły dawać dobry przykład. Zrównoważony rozwój to długofalowa strategia. Zalecamy przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, aby pomóc im w zmianie podejścia do kwestii ograniczania ilości odpadów.

Jak ważne jest przejście z butelek plastikowych na dystrybutory wody?

Aby podnieść świadomość pracowników w zakresie ograniczania odpadów, kluczowe jest wprowadzenie widocznych zmian, na przykład wyposażenie firmy w dystrybutory wody. Taki krok sprawi, że pracownicy zaczną bardziej doceniać ten cenny surowiec, a jednocześnie będą mieli do dyspozycji ekologiczną alternatywę dla butelek plastikowych.

Czy ograniczanie odpadów jest kosztowne?

Inwestycja zawsze jest uzależniona od koncepcji i jej realizacji. Przejście na oświetlenie LED z pewnością będzie wiązać się z większymi kosztami, natomiast zmiana standardowego ustawienia drukarek jest zdecydowanie mniej kosztowna. Dystrybutory wody także wiążą się z wyższymi kosztami na początku, ale będą prowadzić do oszczędności w dłuższej perspektywie, ponieważ nie będzie już potrzeby kupowania wody w butelkach plastikowych. Ogólnie, można powiedzieć, że koszty zrównoważonego rozwoju zwracają się w dłuższej perspektywie czasowej.

Jakie korzyści dla firm niesie ograniczanie odpadów?

Podejmowanie praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, na przykład ograniczanie ilości odpadów, ma pozytywny wpływ na wizerunek firmy. Może to się przełożyć na lepszą obsługę klienta. Na przykład dystrybutory wody pozwalają firmom oferować klientom i partnerom biznesowym świeżą wodę gazowaną lub niegazowaną. A butelki szklane z logotypem firmy wzmacniają jej tożsamość korporacyjną.