Warunki gwarancji i oferty części zamiennych BRITA

1 rok dodatkowej gwarancji BRITA

Przedłużenie o 12 miesięcy odpowiedzialności prawnej, dotyczącej wad, począwszy od chwili zakończenia prawnego okresu obowiązywania odpowiedzialności dotyczącej wad (24 miesiące od daty zakupu) w zakresie wad materiałowych oraz usterek funkcjonalnych, które wynikają z błędów na etapie produkcji lub konstrukcji i istniały już w chwili zakupu produktu. W przypadku uzasadnionej reklamacji dział obsługi klienta BRITA zdecyduje indywidualnie w każdym przypadku, czy przyznać darmową naprawę przedmiotu, dokonać wymiany wadliwej części lub całego produktu na taki sam lub porównywalny przedmiot, czy zwrócić w całości lub częściowo kwotę, za jaką dokonano zakupu. Dalsze roszczenia, zwłaszcza dotyczące odszkodowania wynikającego z niezgodności produktu, są wykluczone, pod warunkiem że nie odnoszą się one do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Usługi gwarancyjne nie wiążą się z przedłużeniem okresu gwarancji i nie powodują rozpoczęcia nowego okresu gwarancji. Okres gwarancji na części zamienne, zamontowane podczas napraw, dobiegnie końca razem z okresem gwarancji na produkt traktowany jako całość. Gwarancja zapewniana jest tylko wtedy, jeśli wszystkie warunki usługi gwarancyjnej zostały spełnione.
Warunki usług gwarancyjnych:
Rejestracja produktu na stronie internetowej BRITA przed zarejestrowaniem zgłoszenia reklamacyjnego oraz przedstawienie dowodu zakupu (zawierającego datę i oznaczenie typu), a także przedstawienie działowi obsługi klienta BRITA wadliwego produktu.
Usługi gwarancyjne realizować mogą tylko BRITA albo autoryzowani partnerzy BRITA. BRITA nie zapewnia gwarancji w zakresie szkód, które wynikły z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, nieprawidłowego montażu, normalnego zużycia lub nieprawidłowej konserwacji produktu.

Oferowanie części zamiennych BRITA

BRITA oferuje bezpłatny serwis części zamiennych do wszystkich dostępnych obecnie filtrów do wody, karafek z filtrami i saturatorów do wody. Jest to usługa dobrowolna, zapewniana przez BRITA SE. Niektóre spośród części zamiennych są dostępne tylko w ograniczonym zakresie i tylko przez pewien czas (np. w ramach specjalnych promocji). Części zamienne mogą być więc przyznawane jedynie, dopóki pozwalają na to stany magazynowe. Oferowanie klientowi części zamiennych nie podlega roszczeniom prawnym.