Warunki gwarancji i oferty części zamiennych BRITA

1 rok dodatkowej gwarancji BRITA

Przedłużenie o 12 miesięcy odpowiedzialności prawnej, dotyczącej wad, począwszy od chwili zakończenia prawnego okresu obowiązywania odpowiedzialności dotyczącej wad (24 miesiące od daty zakupu) w zakresie wad materiałowych oraz usterek funkcjonalnych, które wynikają z błędów na etapie produkcji lub konstrukcji i istniały już w chwili zakupu produktu. W przypadku uzasadnionej reklamacji dział obsługi klienta BRITA zdecyduje indywidualnie w każdym przypadku, czy przyznać darmową naprawę przedmiotu, dokonać wymiany wadliwej części lub całego produktu na taki sam lub porównywalny przedmiot, czy zwrócić w całości lub częściowo kwotę, za jaką dokonano zakupu. Dalsze roszczenia, zwłaszcza dotyczące odszkodowania wynikającego z niezgodności produktu, są wykluczone, pod warunkiem że nie odnoszą się one do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Usługi gwarancyjne nie wiążą się z przedłużeniem okresu gwarancji i nie powodują rozpoczęcia nowego okresu gwarancji. Okres gwarancji na części zamienne, zamontowane podczas napraw, dobiegnie końca razem z okresem gwarancji na produkt traktowany jako całość. Gwarancja zapewniana jest tylko wtedy, jeśli wszystkie warunki usługi gwarancyjnej zostały spełnione.
Warunki usług gwarancyjnych:
Rejestracja produktu na stronie internetowej BRITA przed zarejestrowaniem zgłoszenia reklamacyjnego oraz przedstawienie dowodu zakupu (zawierającego datę i oznaczenie typu), a także przedstawienie działowi obsługi klienta BRITA wadliwego produktu.
Usługi gwarancyjne realizować mogą tylko BRITA albo autoryzowani partnerzy BRITA. BRITA nie zapewnia gwarancji w zakresie szkód, które wynikły z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, nieprawidłowego montażu, normalnego zużycia lub nieprawidłowej konserwacji produktu.

Oferowanie części zamiennych BRITA

BRITA oferuje części zamienne do wszystkich aktualnych dzbanków filtrujących wodę. Jest to usługa dobrowolna, zapewniana przez BRITA GmbH. Niektóre spośród części zamiennych są dostępne tylko w ograniczonym zakresie i tylko przez pewien czas (np. w ramach specjalnych promocji). Części zamienne mogą być więc przyznawane jedynie, dopóki pozwalają na to stany magazynowe. Oferowanie klientowi części zamiennych nie podlega roszczeniom prawnym.