Polityka prywatności firmy BRITA Polska sp. z o.o.

W ramach niniejszej „Polityki prywatności” BRITA Polska sp. z o.o. pragnie poinformować Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1. Jakie dane osobowe zbieramy?

Dane osobowe to wszelkie informacje o konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które nam Państwo przekazują i które są przez nas generowane lub gromadzone. Zaliczamy tutaj:

Dane rejestracyjne. Gdy korzystają Państwo z usług lub funkcji na naszej stronie internetowej, np. podczas korzystania z formularzy, podczas konkursów lub gdy rejestrują się Państwo w celu otrzymywania biuletynów, wtedy wprowadzane przez Państwa dane oraz dane na Państwa temat są przetwarzane wraz z podanymi przez Państwa informacjami.

Dane o użytkowaniu. Tworzymy profile użytkowania dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej przy użyciu pseudonimu, a następnie wykorzystujemy je do badania sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Ponadto analizujemy i zapisujemy w profilach użytkowników zachowania związane z kliknięciami po wysyłce biuletynów. Dane te nie są łączone z opisanymi w powyższym zdaniu profilami użytkowania (oznaczonymi pseudonimem) ani z kontem klienta.

Dane logów serwera. Podczas korzystania z naszych stron internetowych dane (np. data i godzina wizyty, odwiedzane strony i żądane pliki danych, typ i wersja używanej przeglądarki internetowej, typ i system operacyjny urządzenia końcowego, z którego Państwo korzystają, jak również Państwa adres IP) są tymczasowo zapisywane w pliku protokołu.

2. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy dane osobowe?

2.1 Wysyłane zapytania

Gdy kontaktują się Państwo z nami, wysyłając zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznej infolinii, przetwarzamy podane w nim informacje, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie, a w przypadku korzystania z formularza kontaktowego online przetwarzamy adres IP urządzenia oraz datę/godzinę zapytania, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych), co umożliwia nam zapewnienie Państwu opisanej wyżej usługi zapytań. Jeśli celem Państwa zapytania jest zainicjowanie lub realizacja umowy (w tym obsługi klienta i gwarancji), dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO.

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Jeśli wskażemy istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania danych, możemy kontynuować przetwarzanie. W tym przypadku wymóg taki może się pojawić w szczególności po to, aby umożliwić nam udowodnienie wcześniejszej komunikacji z Państwem oraz przesłanych zapytań. W przypadku braku tego rodzaju istotnych i uzasadnionych powodów zaprzestajemy komunikacji z Państwem i usuwamy wszelkie wcześniej zgromadzone dane.

Dane te zostaną usunięte po zakończeniu naszej komunikacji z Państwem, tzn. po wyjaśnieniu odnośnych faktów i po ustaniu po naszej stronie dalszego uzasadnionego interesu prawnego wymagającego przechowywania danych lub po ustaniu ustawowego obowiązku ich przechowywania.

2.2 Udział w konkursach

Jeśli wezmą Państwo udział w jednym z naszych konkursów, wykorzystamy Państwa dane w celu przeprowadzenia konkursu, w szczególności w celu poinformowania uczestników o wygranej oraz – w stosownych przypadkach – w celu wysłania nagrody. Państwa dane mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, a w przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo, zwrócimy się do Państwa o zgodę na marketing bezpośredni.

2.3 Reklama i rozwój produktów (dane o użytkowaniu, biuletyny itp.), prawo do sprzeciwu

Chcielibyśmy również wykorzystywać Państwa dane osobowe oraz/lub wszelkie anonimowe informacje statystyczne tworzone na ich podstawie do informowania Państwa o naszych produktach i usługach w zakresie dystrybutorów wody, filtrów do wody i akcesoriów („Profesjonalne produkty filtrujące i usługi BRITA”) oraz w celu przesyłania Państwu ofert i specjalnych promocji (reklama), a także w celu ulepszania naszych ofert i usług (ulepszanie produktów, analizy klientów).

2.4 Marketing bezpośredni

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zapisać się na bezpłatny biuletyn. W tym przypadku przetwarzane są dane zebrane podczas rejestracji (dane oznaczone jako pola obowiązkowe są absolutnie niezbędne do otrzymywania biuletynu, natomiast dane oznaczone jako dobrowolne są wykorzystywane wyłącznie do bardziej osobistego kontaktu z Państwem oraz do wyboru informacji, które będą wyświetlane).

Będziemy się z Państwem kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora, przesyłając informacje, oferty i korzystne promocje dotyczące profesjonalnych produktów filtrujących i usług BRITA, które będą dostosowane do Państwa oraz Państwa zainteresowań lub sposobu użytkowania. O ile będzie to wymagane przez prawo, zwrócimy się do Państwa o zgodę na tego typu marketing bezpośredni.

Będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą, przesyłając informacje, oferty i korzystne promocje dotyczące profesjonalnych produktów filtrujących i usług BRITA, które będą dostosowane do Państwa oraz Państwa zainteresowań lub sposobu użytkowania. Ponadto informujemy telefonicznie naszych profesjonalnych klientów o produktach i usługach BRITA, jeżeli możemy w sposób uzasadniony przypuszczać, że mogą być zainteresowani.

Będziemy również w razie konieczności kontaktować się z Państwem za pomocą pisemnych reklam wysyłanych pocztą bez Państwa zgody, w zakresie dozwolonym przez prawo w odniesieniu do naszych usług.
Mogą Państwo również dobrowolnie przesłać nam niektóre swoje dane w ramach reklam naprowadzających (tzw. lead ads) (formularze zapytań, np. na Facebooku, Instagramie lub LinkedIn).
W każdej chwili mogą Państwo w całości lub częściowo sprzeciwić się tworzeniu pseudonimizowanych danych, wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i rozwoju produktów, a także wyrazić sprzeciw wobec kontaktowania się z Państwem w określonej formie lub – w stosownych przypadkach – mogą Państwo wycofać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu należy skorzystać z odpowiednich udostępnionych Państwu funkcji (np. funkcja rezygnacji z subskrypcji na osobistym koncie klienta) lub przesłać stosowne powiadomienie w formie pisemnej (słowo kluczowe: ochrona danych) lub pocztą elektroniczną na adresy kontaktowe podane w punkcie 8.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO) oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).
Dane te zostaną usunięte po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu lub wycofaniu udzielonej zgody bądź w inny sposób, nie później niż do końca okresu ich użytkowania, lub będą przechowywane przez nas wyłącznie w formie zagregowanej i zanonimizowanej. W razie potrzeby przechowamy informację o Państwa sprzeciwie, aby zapobiec ponownemu kontaktowaniu się z Państwem.

2.5 Udostępnienie niniejszej strony internetowej i świadczenie usług

Przetwarzanie danych z logów serwera jest konieczne do udostępnienia Państwu tej strony internetowej i świadczenia usług – wynika to z przyczyn technicznych, a w dalszym kroku z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa systemu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes związany ze świadczeniem usług za pośrednictwem strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO). Przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do korzystania ze strony internetowej z powodów technicznych – wynika to z przyczyn technicznych, a w dalszym kroku z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Z tego powodu nie istnieje w tym przypadku prawo do sprzeciwu.

Wskazane tu dane są usuwane po upływie nie więcej niż 30 dni.
Dane z logów serwera są następnie analizowane anonimowo – w razie potrzeby – do celów statystycznych oraz w celu poprawy jakości naszej oferty internetowej. Dane z logów serwera nie są w żaden sposób łączone z Państwa danymi osobowymi ani z innymi źródłami danych osobowych.

3. Udostępnianie danych

3.1 Udostępnianie danych firmom zajmującym się przetwarzaniem danych

Zdarza się, że korzystamy z usług określonych podmiotów pod warunkiem przestrzegania wymogów ustawowych – odbywa się to poprzez zlecanie im przetwarzania danych, tzn. dane są przetwarzanie na podstawie umowy w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami i pod naszą kontrolą.
Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem danych to w szczególności takie podmioty jak:

 • usługodawcy techniczni, z usług których korzystamy w celu udostępnienia strony internetowej, np. usługodawcy zajmujący się konserwacją oprogramowania, obsługą centrów danych i hostingiem;
 • usługodawcy techniczni, z usług których korzystamy w celu zapewnienia funkcjonalności, np. technicznie niezbędnych plików cookie;
 • usługodawcy, którzy realizują dla nas obsługę zamówień;
 • usługodawcy zajmujący się praktyczną realizacją reklamy i marketingu, np. call center do kontaktu telefonicznego, drukarnie i firmy przygotowujące listy do wysyłki pocztą (w tym również wysyłki pasków analitycznych do badania twardości wody), usługodawcy zajmujący się wysyłką e-maili.

W takich przypadkach zachowujemy odpowiedzialność za przetwarzanie danych. Udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych do i z podmiotów przetwarzających dane opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej, która umożliwia nam przetwarzanie danych. Odrębna podstawa prawna nie jest wymagana.

3.2 Przekazywanie danych osobom trzecim

Zdarza się, że udostępniamy Państwa dane osobom trzecim, tzn. partnerom, z którymi współpracujemy poza umownym przetwarzaniem danych. Tego typu partnerzy wykonują swoje usługi na własną odpowiedzialność. Przetwarzanie Państwa danych przez partnerów podlega wyłącznie zasadom ich własnej polityki prywatności.

Kiedy wyślą Państwo do nas zapytanie, możemy przekazać Państwa dane kontaktowe spółce należącej do Grupy BRITA z siedzibą w Państwa kraju lub dystrybutorowi wyznaczonemu do sprzedaży naszych produktów, jeżeli będą oni w stanie lepiej pomóc Państwu w rozwiązaniu problemów w oparciu o zaistniałe okoliczności (np. znajomość języka, specjalizacja w konkretnym produkcie). Podstawą prawną przekazania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na dążeniu do tego, aby realizowany przez nas proces sprzedaży był jak najbardziej efektywny z korzyścią dla klienta – wynika to z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

4. Pliki cookie

Na stronach internetowych wykorzystujemy tylko niezbędne pliki cookie, ale jeśli użytkownik opuści daną stronę, jego pliki cookie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty, w tym spółki z naszej grupy. Zostaną Państwo o tym poinformowani za pomocą banera dotyczącego plików cookie, z którego będzie można dowiedzieć się więcej o praktykach związanych z plikami cookie oraz o tym, jak zarządzać swoimi preferencjami.

5. Bezpieczeństwo

Zarówno my ze swojej strony, jak i nasi usługodawcy podejmujemy techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą i zniszczeniem lub przed dostępem osób nieupoważnionych. Nasze systemy przetwarzania danych i środki bezpieczeństwa są stale ulepszane, aby sprostać najnowszym osiągnięciom technicznym.

W momencie, gdy Państwa dane osobowe są do nas przekazywane, są one szyfrowane za pomocą Secure Socket Layer (SSL). Dane osobowe przekazywane przez Państwa w kontakcie z nami lub inną spółką z Grupy BRITA są przesyłane za pomocą szyfrowanych połączeń, zgodnych z aktualnymi osiągnięciami technologicznymi.

Zarówno nasi pracownicy, jak i zaangażowani przez nas usługodawcy są oczywiście zobowiązani do zachowania poufności.

6. Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy, przysługują w stosunku do nas z zasady następujące prawa (tzn. w zależności od sytuacji):

 • Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych przez BRITA Polska sp. z o.o., chętnie i w każdej chwili bezpłatnie udzielimy Państwu informacji na temat przechowywanych danych osobowych (art. 15 RODO).
 • Mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych i uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
 • Mają Państwo prawo do zablokowania / ograniczenia przetwarzania lub do usunięcia swoich danych osobowych, które nie są już niezbędne lub które są przechowywane na podstawie zobowiązań prawnych (art. 17 i 18 RODO).
 • Mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli przekazali nam Państwo te dane na podstawie zgody lub umowy z nami (art. 20 RODO).
 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim (por. także punkt 2.5, art. 21 ust. 2 i 3 RODO).
 • Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes. W tym przypadku możemy wykazać nasze istotne uzasadnione powody (art. 21 ust. 1 RODO). Powyżej wskazaliśmy, kiedy takie prawo istnieje (por. punkt 2).
 • Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, tzn. zgodność z prawem przetwarzania danych pozostaje nienaruszona do momentu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody może zaistnieć sytuacja, że nie będą mieć Państwo możliwości dalszego korzystania z naszych usług.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt na adres podany w punkcie 6. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości, aby zapobiec ujawnieniu Państwa danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie wykorzystania przez nas Państwa danych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim, prosimy o kontakt na poniższy adres:
bok@brita.net

8. Zmiany niniejszego dokumentu

Okresowo pojawia się konieczność wprowadzenia zmian do treści niniejszej „Polityki prywatności”. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Zmienioną wersję „Polityki prywatności” opublikujemy również w tym samym miejscu. Przy ponownej wizycie powinni Państwo zatem jeszcze raz zapoznać się z treścią „Polityki prywatności”.

Data wersji: listopad 2021 r.