Najczęściej zadawane pytania

O akcji:

- Kto jest pomysłodawcą i organizatorem akcji „Filtrujemy dla Bałtyku”?
Pomysłodawcą i organizatorem akcji „Filtrujemy dla Bałtyku” jest Brita, producent dzbanków i butelek filtrujących. Misją marki Brita jest zmiana sposobu picia wody, dbając o potrzeby środowiska naturalnego.

- Skąd pomysł na akcję?
Brita jest o wodzie – i w niej czuje się najlepiej. Dlatego działania proekologiczne, które podejmuje, w naturalny sposób się z nią łączą. Marka znana jest już ze swoich działań w tym temacie na arenie międzynarodowej - działa na rzecz mórz i oceanów na całym świecie. Ale wspierając organizacje proekologiczne globalnie – nie zapomina o potrzebach lokalnych. Dlatego właśnie został wybrany Bałtyk i jego mieszkańcy!

- Jaki jest cel akcji? 

Cele akcji „Filtrujemy dla Bałtyku” są krótko i długofalowe. Krótkofalowe – natychmiastowe zmniejszenie ilości plastiku trafiającego do śmieci, wyrzucanie go do właściwego kosza czy wymiana reklamówek foliowych na wielorazowe. Liczymy, że trafiając do wrażliwości dzieci i ich empatii trafimy również do ich rodziców, a tym samym do domowników i ich zwyczajów w całej Polsce. Długofalowe cele – wychowanie świadomego pokolenia młodych Polaków, którzy zadbają o środowisko naturalne i innych mieszkańców Ziemi. Jeśli nauczą się dbać o Bałtyk, będą wiedziały, jak dbać o resztę świata.  

- Kto i dlaczego jest głównym odbiorcą akcji?
Akcja skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ale z naciskiem na uczniów szkoły podstawowej, ich nauczycieli i rodziców. Wierzymy, że kształtowanie proekologicznych nawyków należy zacząć od najmłodszych lat – dlatego naszą akcją budujemy świadomość ekologiczną wśród wszystkich uczniów podstawówki, również tych najmłodszych. Żeby zaangażować jak najwięcej dzieci – chcemy trafić z komunikatem do ich rodziców i nauczycieli, którzy zarażą ich pasją dbania o Bałtyk, jego mieszkańców i środowisko. Jednak nie pomijamy innych grup społecznych – wykorzystujemy w kampanii różne media i formaty, aby trafić do jak najszerszej grupy odbiorców. 

- Kto jest partnerem merytorycznym akcji?

Ogromnym wsparciem merytorycznym jest partner akcji – Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Pracownicy popularnego fokarium są nie tylko kopalnią wiedzy o fokach szarych żyjących w Bałtyku, ale również o całym środowisku bałtyckim i nadbałtyckim oraz jego problemach i wyzwaniach, z jakimi się zmaga na co dzień.

- Jak wygląda komunikacja przygotowana do uczniów szkół podstawowych?

Przede wszystkim podzieliliśmy ją na dwie grupy – dzieci z klasy 1-3 i młodzież z klas 4-8. Przygotowane materiały są dopasowane do wieku dzieci oraz do współczesnych sposobów nauczania. I tak młodsze dzieci uczymy głównie przez zabawę i powtarzanie podstawowych informacji w kreatywny sposób. Starszych staramy się nauczyć samodzielnego myślenia dając im część danych, zachęcając do ich analizowania, przetwarzania oraz samodzielnego szukania i pogłębiania tematu. Wykorzystane zostały też różnorodne formy – od rysunków, przez infografiki, teksty (dla starszych) do wideo i animacji.

- Jakie pomoce naukowe zostały przygotowane dla nauczycieli chcących zaangażować się w akcję i gdzie mogę je znaleźć?

Przygotowane materiały zostały podzielone ze względu na wiek uczniów, dla których powstały. Dla klas 1-3 i 4-8 powstała podobna ilość materiałów: scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne, testy wiedzy oraz materiały wideo. Wszystkie pliki z materiałami dostępne są na www akcji, w zakładce „dla nauczycieli”, gotowe do ściągnięcia i wydrukowania. Materiały wideo to częściowo kreatywne opowieści o fokach i ich życiu, a częściowo to lekcje online nagrane w Stacji Morskiej i przeprowadzane przez jej pracowników.

- Dlaczego warto zaangażować się w akcję i zarejestrować się w programie?
Bałtyk i jego mieszkańcy zmagają się z realnymi problemami, których źródłem jesteśmy my, ludzie. Naszym, ludzkim zadaniem jest wzięcie odpowiedzialności za nasze wybory, zachowania i otoczenie. Powinniśmy uczyć tego dzieci od najmłodszych lat. Biorąc udział w naszej akcji zyskują Państwo gotowe, merytoryczne, atrakcyjne dla młodego odbiorcy materiały edukacyjne, które pomogą kształtować właściwe postawy wśród dzieci i młodzieży. To również ciekawy sposób na zainteresowanie dzieci tematami natury, środowiska oraz na zagospodarowanie lekcji wychowawczej, na zastępstwo czy na świetlicy.


- Czy jako rodzic również mogę zaangażować się w akcję?

Rodzice mogą zaangażować się w akcję na minimum dwóch poziomach. Po pierwsze – mogą poinformować o akcji szkołę swojego dziecka i zachęcić ją do udziału. Po drugie przygotowaliśmy materiały edukacyjne dla rodziców i dzieci do użytku domowego. Są podzielone ze względu na wiek. Przygotowaliśmy też coś, co mogą wydrukować i powiesić w domu – lista zasad, jakich należy przestrzegać, żeby już z poziomu domu dbać o Bałtyk.

- Gdzie znajdę materiały edukacyjne, jeśli nie jestem nauczycielem?
Materiały są dostępne na naszej stronie www, w zakładce „Filtrujemy dla Bałtyku: materiały, dla rodziców”.

- Jak długo będzie trwać akcja?
Akcja zaplanowana jest na pewno do końca roku szkolnego 2021/2022.

- Czy można dołączyć do niej w dowolnym momencie?
Tak, można dołączyć do akcji w dowolnym momencie – materiały do pobrania na stronie będę dostępne cały czas. Sposób ich realizacji, czas i miejsce są dowolne dla zaangażowanej szkoły i nauczyciela.

- Czy i jak materialnie, w ramach akcji pomaga Brita? Jeśli pomaga – to komu?

W ramach akcji Filtrujemy dla Bałtyku marka Brita adoptowała jedną z podopiecznych Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu – fokę szarą, która w kwietniu trafiła pod opiekę fokarium. Foka otrzymała imię Britka i obecnie, zdrowa, pływa w Bałtyku na wolności. W ramach współpracy Brita przekazała również 50 000 zł na rzecz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

- Czy w ramach programu nauczyciele muszą przygotowywać sprawozdania, czy raporty z przeprowadzonych lekcji?

Nie, nie jest to konieczne do uzyskania od nas certyfikatu. Rozumiemy, że może być to potrzebne nauczycielom do awansu, dlatego można zrobić to we własnym zakresie jeśli jest taka potrzeba.

- Czy udział w programie jest bezpłatny, czy szkoła musi ponieść jakieś koszty?

Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów, skorzystanie z materiałów jest bezpłatne. Jedynie po stronie nauczyciela jest ewentualne wydrukowanie materiałów edukacyjnych.

Rejestracja i logowanie:

- Kto może zarejestrować się w programie?

Zarejestrować mogą się nauczyciele ze wszystkich klas szkół podstawowych z całej Polski.

 

- Gdzie odbywa się rejestracja?

Rejestracja odbywa się na naszej stronie www, w zakładce:

dla nauczycieli – tutaj https://www.brita.pl/ciekawostki/filtrujemydlabaltyku/materialy-edukacyjne/formularz-dla-nauczyciela/pobierz  

dla rodzica – tutaj https://www.brita.pl/ciekawostki/filtrujemydlabaltyku/materialy-edukacyjne/formularz-dla-rodzica/pobierz

- Jakie dane muszę podać przy rejestracji?

Przy rejestracji należy podać swoje imię, nazwisko, nazwę i adres szkoły, klasę oraz mail kontaktowy.

- W jakim celu odbywa się rejestracja?

W akcji „Filtrujemy dla Bałtyku” zbieramy dane szkół i nauczycieli, którzy chcą zaangażować się w nasz program, ponieważ planujemy dodatkowe działania i chcemy do nich zaprosić ludzi, którzy już wykazali zainteresowanie akcją. Chcemy wiedzieć również, ile osób zainteresowało się naszymi działaniami, żeby widzieć, czy mają one potencjał do rozwijania takich inicjatyw w przyszłości. Poza tym chcemy, aby nasze materiały edukacyjne dotarły do właściwej grupy osób, która zrobi z nich dobry użytek i przekaże wiedzę w nich zawartą swoim uczniom, a nie wykorzysta w inny, komercyjny sposób.

- Co zyskuję rejestrując się na www?

Rejestrując się na www otrzymujesz dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych, które powstały w ramach akcji „Filtrujemy dla Bałtyku” oraz do bieżących informacji na temat działań w ramach akcji.

- Nie mogę się zarejestrować – wyskakuje błąd. Co zrobić?

Wszystkie problemy techniczne zgłaszamy przez formularz kontaktowy https://www.brita.pl/ciekawostki/filtrujemydlabaltyku/kontakt lub bezpośrednio na maila filtrujemydlabaltyku@brita.pl.  

- Czy z jednej szkoły może rejestrować się więcej niż jeden nauczyciel?

Tak, z jednej szkoły może zarejestrować się więcej niż jeden nauczyciel – materiały przygotowane są dla uczniów różnych klas, dlatego każdy nauczyciel powinien indywidualnie pobierać je ze strony akcji.

Inne pytania:

- Czy w programie mogą wziąć udział przedszkola?

Nasz program edukacyjny Filtrujemy dla Bałtyku skierowany jest przede wszystkim do dzieci na poziomie podstawówki – pod kątem tych grup wiekowych zostały przygotowane materiały edukacyjne. Natomiast, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pokazać dzieciom w przedszkolu animację z naszą foczką Britką oraz film o życiu foczki – dostępne na stronie: https://www.brita.pl/ciekawostki/filtrujemydlabaltyku/wideo. W materiałach do pobrania „dla rodziców” znajduje się plakat z zasadami, który może się przydać każdemu z nas na co dzień – można go np. zawiesić w Sali.

- Czy nauczyciele z przedszkoli mogą również otrzymać certyfikat?

Tak, jeśli jesteś zapisany do naszego newslettera, na koniec pierwszego etapu akcji otrzymasz certyfikat.

- Czy jest możliwość rozszerzenia materiałów dla przedszkolaków w wieku 3-4 lata?

Na ten moment nie planujemy rozszerzania materiałów dla młodszych dzieci, skupiamy się na grupie wczesnoszkolnej. Będziemy kontynuować akcję dla tej grupy wiekowej. Natomiast, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pokazać dzieciom animację z foczką Britką, która jest dostępna na stronie i zaznajomić dzieci z tematem dbania o środowisko. Link do animacji: https://www.brita.pl/ciekawostki/filtrujemydlabaltyku/wideo#to-animacja  

- Chcielibyśmy powiesić plakat informacyjny w szkole, czy możemy taki dostać?

Plakat możesz pobrać tutaj: https://www.brita.pl/ciekawostki/filtrujemydlabaltyku/o-programie#to-plakat  

- Czy istnieje możliwość przesłania certyfikatu dla uczniów?

Certyfikaty dla uczniów możesz znaleźć w materiałach do pobrania - tutaj https://www.brita.pl/ciekawostki/filtrujemydlabaltyku/materialy-edukacyjne/formularz-dla-nauczyciela/pobierz

- Czy możemy dostać od BRITA box na zużyte filtry i postawić go w szkole?

Jest taka możliwość. Prosimy o kontakt na adres mailowy: filtrujemydlabaltyku@brita.pl i podanie danych adresowych szkoły. Do boxów można zbierać tylko oryginalne (zużyte) filtry BRITA, które zostaną odebrane przez naszego przedstawiciela. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla szkoły.