Wielka Rafa Koralowa w Australii umiera

Co jest tego przyczyną?

Co zagraża Wielkiej Rafie Koralowej?

Gdyby spojrzeć na nią z kosmosu, miałaby postać białej smugi widocznej na tle błękitnej wody. Z bliska za to zachwyca mnogością kolorów, rozmiarów i kształtów, a jej zdjęcia przypominają najpiękniejsze ilustracje z książek dla dzieci. Mekka nurków, jeden z siedmiu cudów natury. Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, coraz szybciej obumiera. Być może niemal całkowicie zniknie jeszcze w tym lub przyszłym dziesięcioleciu. Z czym na co dzień mierzy się największa rafa koralowa?

Czym jest Wielka Rafa Koralowa w Australii i jakie jest jej znaczenie?

Australijska Wielka Rafa Koralowa to wyjątkowo złożony i zróżnicowany ekosystem. Jest największą strukturą, jaką zdołały stworzyć organizmy żywe. Składa się z ponad 2900 pojedynczych raf. Jej szerokość wynosi od 60 do 250 kilometrów, a długie pasmo ciągnące się z północy na południe ma ponad 2300 kilometrów długości.

Powierzchnia rafy wynosi 348 700 km2 – to mniej więcej tyle, co obszar Niemiec, Włoch, Japonii czy Malezji.

Gdyby chcieć zastosować przelicznik piłkarski, okazałoby się, że rafa ma wielkość 70 milionów boisk[1].

Wielką Rafę Koralową tworzy ok. 3000 raf koralowych i ponad 900 wysp (ok. 600 wysp kontynentalnych i 300 zatok koralowych) – to dom dla jednej trzeciej miękkich koralowców na świecie, a także ponad 4000 gatunków mięczaków i 1500 gatunków ryb[2].

Żyją tu:

 • starożytne żółwie morskie,
 • 134 gatunki rekinów i płaszczek,
 • wiele wodorostów[3],
 • 240 gatunków ptaków,
 • wiele gąbek, ukwiałów, skorupiaków i robaków morskich.

Rośnie tu połowa światowej różnorodności lasów namorzynowych i wiele gatunków trawy morskiej. W wodach żerują zagrożone diugonie, cielą się humbaki, pływają przedstawiciele 30 gatunków delfinów i wielorybów. Występuje tu sześć z siedmiu gatunków żółwi morskich[4]. Według szacunków rafę zamieszkuje ponad pół miliona gatunków!

Jest ważna nie tylko dla stworzeń morskich, ale i dla ludzi – w skali roku generuje ok. 12 miliardów dolarów z rybołówstwa i turystyki[5]. Wspiera też ok. 70 000 miejsc pracy. Lecz o ile mieszkańcy morza dzięki niej żyją, o tyle ludzie ją właśnie powoli, a właściwie coraz szybciej, zabijają.  


[1] https://greatbarrierreef.org/about-the-reef/how-big-is-the-great-barrier-reef/

[2] Tamże

[3] https://www.wwf.org.au/what-we-do/oceans/great-barrier-reef

[4] https://whc.unesco.org/en/list/154/

[5] https://greatbarrierreef.org/about-the-reef/how-big-is-the-great-barrier-reef/

Z jakimi zagrożeniami mierzą się Wielka Rafa Koralowa i inne rafy koralowe?

Na podstawie danych geologicznych naukowcy oszacowali wiek największej z raf na 500-600 tysięcy lat. To oznacza, że jest bardzo młoda – niektóre systemy koralowe na Pacyfiku gromadziły się przez ponad 45 milionów lat[1]. Jako ludzkości wystarczył nam jednak krótki okres, by doprowadzić do obumierania rafy.


[1] https://www.science.org/content/article/great-barrier-reef-surprisingly-young

Sytuacja jest na tyle zła, że zdaniem UNESCO Wielka Rafa Koralowa powinna trafić na listę zagrożonego dziedzictwa.

Taki pomysł budzi niezadowolenie australijskich polityków, zdaniem których straci wtedy na atrakcyjności w oczach turystów[1]. Jaka jest lista największych zagrożeń dla tego ekosystemu?

Globalne ocieplenie

Ocieplenie klimatu jest głównym zabójcą największej rafy koralowej. Według naukowców wzrost średniej temperatury na świecie o 1,5°C spowoduje, że 70-90% tropikalnych raf zniknie[2], co wydarzy się pewnie w ciągu najbliższej dekady lub dwóch.

By koralowce mogły zdrowo funkcjonować, a cały ekosystem był w równowadze, temperatura wody musi się utrzymywać w określonym przedziale. Jej okresowy albo stały wzrost sprawia, że przestaje działać symbioza zapewniająca koralowcom życie. W tkankach koralowców żyją fotosyntetyczne algi, które dostarczają im energię i nadają zjawiskowe kolory. Kiedy rośnie temperatura wody, algi opuszczają koralowce.

Stres termiczny wywołuje zjawisko wybielania Wielkiej Rafy Koralowej. Bez wspierających proces fotosyntezy alg koralowce wolniej rosną, są bardziej podatne na choroby, a ich zdolność do reprodukcji maleje. I co najważniejsze – umierają z głodu.

Wybielony koral nie jest martwy, ma szanse dokonać samoregeneracji i odzyskać siły. Warunek jest jeden: musi mieć na to czas, co najmniej 10-20 lat. Tymczasem masowe przypadki bielenia koralowców miały tu miejsce w 1998, 2002, 2016, 2017 i 2020[3] r. Z jednego z badań wynika, że tylko niecałe 2% z 573 pojedynczych raf uniknęło bielenia w trakcie trzech ostatnich zdarzeń[4].

Według modeli klimatycznych do 2050 r. rafy koralowe będą co roku narażone na stres termiczny skutkujący blaknięciem[5]. Do 2100 r. przetrwa niewiele siedlisk koralowców albo – w nieco bardziej pesymistycznych prognozach – rafy umrą[6]. W trakcie upałów w 2005 r. masowo ginęły pisklęta, bo woda była zbyt ciepła i plankton przeniósł się w inne miejsca, a za nim ryby. Z kolei jaja żółwi morskich ścięły się od gorąca[7].  


[1] https://klimat.rp.pl/planeta/art37513551-wielka-rafa-koralowa-trafi-na-liste-obiektow-zagrozonych-onz-za-australia-nie

[2] https://www.science.org.au/files/userfiles/support/reports-and-plans/2021/risks-australia-three-deg-warmer-world-report.pdf

[3] https://earthobservatory.nasa.gov/images/149666/great-barrier-reef-mass-bleaching-event

[4] https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)01490-1

[5] https://www.nature.com/articles/srep38402.pdf

[6] https://edition.cnn.com/2020/02/20/world/coral-reefs-2100-intl-hnk-scli-scn/index.html

[7] https://przekroj.pl/nauka/schylek-wielkiej-rafy-alanna-mitchell

Zakwaszenie wód

Temperatura nie jest jedynym czynnikiem klimatycznym zagrażającym rafom koralowym. Ważne jest również rosnące zakwaszenie wód. Jednym z elementów budowy szkieletu koralowców jest aragonit, czyli odmiana węglanu wapnia.

Zwierzęta (koralowce są zwierzętami) są w stanie się rozwijać w wodach, w których jest wysokie nasycenie aragonitem. Gdy w wodzie wzrasta stężenie CO2, nasycenie aragonitem się zmniejsza i koralowce stają się osłabione, a ich wzrost spowalnia. Tworzone przez twarde koralowce trójwymiarowe struktury stają się delikatniejsze, przez co nie chronią już tak dobrze wybrzeża i żyjących tam organizmów. Są dużo bardziej narażone na siłę różnych zjawisk pogodowych, przybierających na intensywności: cyklonów, burz i powodzi, a także silnych fal.

Zmiana chemii wód dotyka też inne stworzenia morskie:

 • glony wapniejące,
 • fitoplankton wapienny,
 • szkarłupnie,
 • mięczaki,
 • ryby koralowe.

W przypadku tych ostatnich zakwaszenie upośledza ich zdolność zasiedlania i umiejętność wykrywania drapieżników. Koralowcom i innym stworzeniom zagraża również podniesienie się poziomu morza, które wraz z topnieniem lodowców wydaje się nieuniknione.

Zanieczyszczenia, rybołówstwo, urbanizacja

Do Morza Koralowego trafiają zanieczyszczenia z gospodarstw rolnych, co osłabia rafę, krzywdzi skupiska trawy morskiej i dusi koralowce. Spływający azot może wspierać zakwit glonów, którymi żywią się larwy rozgwiazdy z gatunku korony cierniowej. Jest to o tyle niebezpieczne, że te rozgwiazdy żerują na koralowcach, żywią się nimi, po czym pozostawiają nagi szkielet, który się rozpada. Do zanieczyszczenia wód przyczyniają się też zrzuty ścieków.

Dużym problemem są niezrównoważone połowy ryb i skorupiaków. Przełowienie wpływa na zaburzenie równowagi ekosystemu, a rybacy często korzystają z tzw. głuszenia, czyli detonowania środków wybuchowych pod wodą. Do zbierania ryb akwariowych jest z kolei wykorzystywany cyjanek sodu. Na obszarze rafy ma również miejsce nielegalne rybołówstwo i kłusownictwo.

Wielkiej Rafie Koralowej szkodzi też postępująca zabudowa wybrzeża. Rozbudowa portów wzdłuż linii brzegowej rafy powoduje pogłębianie dna morskiego i utratę siedlisk przybrzeżnych. Niszczenie lasów namorzynowych wywołuje spływ osadów z lądu na rafy.

Urbanizacja tych obszarów oznacza zwiększony ruch statków. Z tymi jest z kolei związane ryzyko dotyczące potencjalnych wycieków ropy naftowej i jej pochodnych, zrzucania z jednostek odpadków i zanieczyszczeń oraz uszkodzeń wynikających ze zrzucania kotwic lub przypływania tuż nad rafami w zbyt małej odległości od nich. Z kadłubów statków może odpadać farba, w której jest miedź – ona także jest zagrożeniem dla koralowców.  

Skutki obumierania największej rafy koralowej

Rafy koralowe są domem dla jednej czwartej gatunków morskich na świecie. To tam znajdują one pożywienie i schronienie, tam się rozmnażają.

W żadnym innym miejscu na świecie nie ma takiej bioróżnorodności, jak w Wielkiej Rafie Koralowej. Jej śmierć doprowadzi do ekologicznego dramatu.

Wywoła szereg zaburzeń w funkcjonowaniu podwodnej flory i fauny. Spowoduje utratę siedlisk dla wielu morskich stworzeń. Zagrozi licznym gatunkom ryb. Z badań wynika, że liczebność zależnych od koralowców gatunków ryb w ciągu trzech lat od zdarzeń zakłócających (blaknięcia, burz i wybuchów rozgwiazd) zmniejszyła się o co najmniej 10%[1]. Rafy chronią też linie brzegowe i wybrzeża przed erozją, a tamtejszą infrastrukturę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Destrukcja australijskiej rafy w prostej linii wpłynie też na ludzi. Zmieni się liczebność ryb, ich rozmieszczenie i przeżywalność, a także wzrośnie aktywność sztormów i cyklonów. Osłabione rybołówstwo przełoży się na zmniejszenie bezpieczeństwa żywnościowego i wzrost bezrobocia.

To drugie zjawisko dotknie również ludzi pracujących w sektorze turystyki i rekreacji. Jeśli rafa umrze, zatrudnienie stracą też pracownicy Parku Morskiego Wielkiej Rafy Koralowej, który istnieje od 1975 r. Z bogactwa raf korzystają naukowcy zajmujący się badaniami i rozwojem nowych farmaceutyków. Organizmy morskie – m.in. gąbki i miękkie koralowce – są źródłem substancji mających właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, a także przynoszących korzyści neurologiczne i poprawiających stan kości[2]. Rozwój medycyny w tym kierunku stanie się niemożliwy.

W ogólnoświatowej perspektywie wartość aktywów raf koralowych oszacowano na blisko bilion dolarów, a wartość towarów i usług związanych z rafami przekracza 375 miliardów dolarów rocznie[3]. Z badań ONZ na temat ekonomii ekosystemów wynika, że z raf koralowych korzysta ok. 850 milionów ludzi, z czego co najmniej 275 milionów jest bezpośrednio uzależnionych od raf w kontekście utrzymania i środków do życia[4]. Niemal miliard osób korzysta z raf jako źródła białka spożywczego[5]. Wraz z całkowitym zniszczeniem raf każda z tych liczb zmieni na 0.

Masowe blaknięcie i śmiertelność koralowców były nieobecne w literaturze naukowej do 1979 r. Zjawisko to ma miejsce od lat 80. i jest wynikiem antropogenicznej zmiany klimatu[6]. Naukowcy podejmują wiele działań, by ochronić rafy, lecz bez fundamentalnych zmian nie uda im się powstrzymać zagłady. Bez ograniczenia spalania paliw kopalnych, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i schłodzenia wód rafy wkrótce wymrą i zostaną tylko kolorowym  wspomnieniem na zachwycających zdjęciach.  


[1] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00158/full

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3976867/

[3] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00158/full

[4] https://edition.cnn.com/2020/04/07/australia/great-barrier-reef-bleaching-2020-intl-hnk/index.html

[5] https://edition.cnn.com/2020/02/20/world/coral-reefs-2100-intl-hnk-scli-scn/index.html

[6] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00158/full

Jak można chronić Wielką Rafę Koralową?

Co możesz zrobić, jako turysta, by chronić rafę koralową przed zagładą?

 • uprawiaj ekoturystykę (turystykę zieloną) – wspieraj takie działalności, które nie powodują zniszczeń;
 • nie dotykaj koralowców, nie odłamuj ich fragmentów;
 • nie zabieraj koralowców ani muszli na pamiątkę – ich miejsce jest w morzu;
 • nie zostawiaj na plaży żadnych śmieci;
 • unikaj kremów do opalania z chemicznymi filtrami UV – zawarty w nich oksybenzon zmienia DNA koralowców i osłabia je oraz szkodzi innym zwierzętom; rocznie na obszary raf trafia 6-14 tysięcy ton kosmetyków przeciwsłonecznych[1], w większości z nich jest właśnie oksybenzon;
 • wybieraj owoce morza i ryby pozyskiwane w zrównoważony sposób;
 • segreguj odpady i ogranicz ich produkcję, by plastik w oceanach i morzach nie zagrażał zwierzętom;
 • zmniejsz liczbę jednorazowych opakowań, korzystając z butelek filtrujących i dzbanków filtrujących BRITA.


[1] https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/21/sunscreen-contributing-to-decline-of-coral-reefs-study-shows

Jeśli zainteresował Cię temat Wielkiej Rafy Koralowej, na tej stronie możesz śledzić bieżące informacje na temat jej kondycji. Są aktualizowane raz w tygodniu.